Các trung tâm tư vấn pháp luật

27/11/2013

Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc

Giám đốc Trung tâm: Ông Nguyễn Chí Dũng

Địa chỉ trụ sở: Tầng 4, Sở Tư pháp Vĩnh Phúc, Số 12, đường Trường Chinh, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại:0211.3716300

Các tin đã đưa ngày: