Nhiệm vụ quyền hạn Lãnh đạo Sở Tư pháp

05/06/2018

Tỉnh ủy viên - Giám đốc: Nguyễn Văn BắcĐiện thoại: 0211.3716.988

Email: bacnv@vinhphuc.gov.vn

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động chung của Sở, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tư pháp và trước pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Công tác xây dựng quy hoạch, đề án phát triển ngành; kế hoạch công tác dài hạn, trung hạn, hàng năm của ngành.

- Công tác tổ chức cán bộ; Chủ tịch hội đồng nâng bậc lương, chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng Sở.

- Công tác thanh tra.

- Công tác văn phòng; Chủ tài khoản cơ quan.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng  theo quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

Phó Giám đốc: Hà Thái Nguyên

Điện thoại: 0211.3861.266

Email: nguyenht@vinhphuc.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ:

- Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Công tác trợ giúp pháp lý. 

- Công tác pháp chế của các Sở, ngành.

- Chỉ đạo công tác Tư pháp của các huyện: Vĩnh Tường, Sông Lô, Tam Dương.

Phó Giám đốc: Kim Thị ÁnhĐiện thoại: 0211.3862.608

Email: anhkt2@vinhphuc.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác quản lý xử lí vi phạm hành chính; công tác tư vấn pháp luật.

- Chỉ đạo công tác Tư pháp của các huyện: Lập Thạch, Yên Lạc và thành phố Vĩnh Yên.

Phó Giám đốc: Nguyễn Tuấn Anh

Điện thoại: 0211.3862.243

Email: anhnt18@vinhphuc.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Công tác bổ trợ tư pháp; công chứng; bán đấu giá tài sản; giám định tư pháp; luật sư; thừa phát lại; trọng tài thương mại.

- Công tác hành chính tư pháp, công tác tư pháp cơ sở; công tác lí lịch tư pháp; công tác bồi thường nhà nước; công tác đăng ký giao dịch bảo đảm.

- Công tác nghiên cứu khoa học pháp lý.

- Chỉ đạo công tác Tư pháp của các huyện: Tam Đảo, Bình Xuyên, thành phố Phúc Yên.

Ngoài những lĩnh vực công tác trên, tùy theo công việc cụ thể, Giám đốc Sở sẽ phân công các đồng chí Phó Giám đốc Sở tham gia một số lĩnh vực, nhiệm vụ của ngành do Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo tỉnh giao.

Các tin đã đưa ngày: