Nhiệm vụ quyền hạn Lãnh đạo Sở Tư pháp

05/06/2018

Tỉnh ủy viên - Giám đốc: Nguyễn Văn BắcĐiện thoại: 0211.3716.988

Email: bacnv@vinhphuc.gov.vn

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Tư pháp về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Phó Giám đốc: Hà Thái Nguyên

Điện thoại: 0211.3861.266

Email: nguyenht@vinhphuc.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ:

- Công tác thanh tra ngành.

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác quản lý xử lí vi phạm hành chính; công tác tư vấn pháp luật.

- Công tác trợ giúp pháp lý. 

- Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ của ngành Tư pháp, công tác thi đua khen thưởng.

- Chỉ đạo công tác Tư pháp của các huyện: Vĩnh Tường, Sông Lô, Tam Dương.

Phó Giám đốc: Kim Thị ÁnhĐiện thoại: 0211.3862.608

Email: anhkt2@vinhphuc.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Công tác văn phòng; quản trị cơ quan; công tác tài chính khi được Giám đốc Sở ủy quyền.

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Chỉ đạo công tác Tư pháp của các huyện: Lập Thạch, Yên Lạc và thành phố Vĩnh Yên.

Phó Giám đốc: Nguyễn Tuấn Anh

Điện thoại: 0211.3862.243

Email: anhnt18@vinhphuc.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Công tác bổ trợ tư pháp; công chứng; bán đấu giá tài sản; giám định tư pháp; luật sư; thừa phát lại; trọng tài thương mại.

- Công tác hành chính tư pháp, công tác tư pháp cơ sở; công tác lí lịch tư pháp; công tác bồi thường nhà nước; công tác đăng ký giao dịch bảo đảm.

- Công tác nghiên cứu khoa học pháp lý.

- Theo dõi quản lý nhà nước trong công tác pháp chế của các Sở, ngành.

- Chỉ đạo công tác Tư pháp của các huyện: Tam Đảo, Bình Xuyên, thị xã Phúc Yên.

Các tin đã đưa ngày: