TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Danh mục

Tất cả các mục » Kiểm soát thủ tục hành chính

Thủ tục công chứng

Tôi xin hỏi. Tôi có một hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba, nhưng trong hợp đồng không ghi rõ trách nhiệm của bên phải đi công chứng hợp đồng. Vậy tôi xin hỏi trong trường hợp này ai là người có trách nhiệm phải đi công chứng (ai là người yêu cầu công chứng) người thế chấp, bên nhận thế chấp hay bên vay vốn? Khi đi công chứng thì có bắt buộc tất cả các bên tham gia ký hợp đồng có mặt không? Công chứng viên có được đóng dấu của văn phòng công chứng lên hợp đồng không ( đóng dầu giáp lai)? Xin trân thành cảm ơn

Gửi bởi Phung Thang Ngày 28/10/2015

Hỏi đáp về Kiểm soát TTHC- Câu hỏi 5

Tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 05/2014/TT-BTP có quy định “....tổ chức ngay việc niêm yết thủ tục hành chính đã công bố”. Quy định này khó thực hiện đối với trường hợp thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, vì cơ quan chuyên môn phải mất một khoảng thời gian nhất định để triển khai đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, cho nên việc tổ chức ngay việc niêm yết thủ tục hành chính đã công bố theo quy định tại Thông tư này thì địa phương cũng gặp khó khăn.

Trả lời :

Một trong các yêu cầu của việc niêm yết công khai thủ tục hành chính là phải tổ chức thực hiện niêm yết công khai kịp thời, đảm bảo thủ tục hành chính được niêm yết đúng ngày Quyết định công bố có hiệu lực thi hành (quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 05/2014/TT-BTP).

Trách nhiệm thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính được quy định tại Điều 8 Thông tư số 05/2014/TT-BTP, trong đó khoản 2 có quy định đối với cả trường hợp của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã nếu thủ tục hành chính được công bố thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các cơ quan này.

Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính được thực hiện trên cơ sở quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Do đó, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làtổ chức ngay việc niêm yết thủ tục hành chính đã công bố phụ thuộc chủ yếu vào mức độ khẩn trương và tính kịp thời của việc yêu cầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phải niêm yết công khai thủ tục hành chính theo quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

 

Gửi bởi Phòng KSTTHC Ngày 08/12/2014

Hỏi đáp về Kiểm soát TTHC- Câu hỏi 4

Yêu cầu Sở, ngành phải thông báo cho Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trong thời gian 03 ngày làm việc sau khi nhận được quyết định công bố của Bộ là thừa và không cần thiết; nếu thông báo thì thông báo dưới hình thức nào (sở ra văn bản thông báo cho Sở Tư pháp là đã có Quyết định công bố của Bộ?) trong khi Quyết định công bố của Bộ đó đã được gửi cho Sở Tư pháp rồi.

Trả lời  

Vấn đề nêu trên liên quan đến trách nhiệm của các sở, ngành chuyên môn trong việc kiểm tra, rà soát, đối chiếu giữa nội dung thủ tục hành chính trong quyết định công bố của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với các quy định tại các VBQPPL của chính quyền địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của sở, ngành. Vì vậy, mặc dù Sở Tư pháp cũng nhận được quyết định công bố của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ nhưng Sở Tư pháp không thể làm thay các sở, ngành chuyên môn trong việc kiểm tra, rà soát, đối chiếu nêu trên.

Việc các sở, ngành chuyên môn thông báo cho Sở Tư pháp về kết quả rà soát, kiểm tra, đối chiếu và lựa chọn hình thức “Bản sao y bản chính” quyết định công bố là cần thiết để Sở Tư pháp có thông tin phục vụ công tác quản lý, tổ chức thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại địa phương.

Theo quy trình hành chính văn thư, thì việc thông báo nói chung, thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 05/2014/TT-BTP nói riêng được thực hiện theo hai hình thức: (1) hình thức thông báo bằng văn bản giấy (phương thức truyền thống) và hình thức thông báo bằng văn bản điện tử (phương thức điện tử). Hình thức thông báo bằng văn bản điện tử chỉ thực hiện được khi phần mềm hệ thống giao dịch điện tử của địa phương đã hoàn thiện, bảo đảm kết nối, chia sẻ thông tin giao dịch giữa các sở, ngành với nhau. Trong quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành, cơ quan về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc công bố, công khai minh bạch thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý cần xác định rõ các phương thức, hình thức thông báo; trường hợp nếu quy ước thống nhất, các cơ quan cũng có thể thông báo bằng phương tiện điện thoại…

 

 

Gửi bởi Phòng KSTTHC Ngày 08/12/2014