TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Danh mục

Tất cả các mục » Rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Thủ tục làm giấy khai sinh cho con

Cán bộ tư pháp tỉnh cho tôi hỏi vấn đề làm giấy khai sinh cho con cụ thể: Vợ tôi mới sinh cháu 10/2015,tôi đi công tác xa nên không trực tiếp đến làm thủ tục đăng ký giấy khai sinh cho con tôi đươc.Tôi có nhờ ông nội của cháu đến ủy ban nhân dân xã để làm thủ tục nhưng cán bộ tư pháp xã nói giờ có quy định mới ông bà người thân không thể đi làm được mà phải trực tiếp bố,mẹ đẻ đến làm.Tôi đã tìm hiểu nhưng không có văn bản nào nói đến sự thay đổi này,năm 2014 tôi sinh cháu thứ nhất ông nội vẫn đi làm đươc.Vậy cán bộ tư pháp Tỉnh cho hỏi: Cán bộ tư pháp xã nói như vậy và không làm giấy khai sinh cho con tôi có đúng không? Nếu đúng thì được quy định trong văn bản nào?và nếu có gửi cho tôi văn bản đó để đối chiếu được không?Tôi xin chân thành cảm ơn!

Gửi bởi Trần Hải Dương Ngày 31/10/2015

Hỏi đáp về XDVB

Câu 5. Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 quy định những trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân hết hiệu lực?

Trả lời:

Điều 53 Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 quy định những trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân hết hiệu lực như sau:

1. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân hết hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

a) Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;

b) Được thay thế bằng một văn bản mới của chính cơ quan đã ban hành văn bản đó;

c) Bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền;

d) Không còn đối tượng điều chỉnh.

2. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân hết hiệu lực thi hành thì văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành văn bản đó cũng hết hiệu lực.

Gửi bởi Phòng XDVB Ngày 10/02/2015

Hỏi đáp về XDVB

Câu 4. Căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành văn bản QPPL là gì?

Trả lời

Theo hướng dẫn tại điểm 2.1 Mục I Thông tư số 01/2004/TT-BTP, căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đó là:

- Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên đang có hiệu lực tại thời điểm ban hành văn bản đó, bao gồm:

+ Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan ban hành văn bản.  

+ Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền quy định về vấn đề thuộc đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản.  

Ví dụ: quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về cán bộ, công chức phải căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương quy định về vấn đề này; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí, lệ phí phải căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương quy định về phí, lệ phí.

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh cũng có thể được dùng làm căn cứ pháp lý để ban hành quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh đó.

Gửi bởi Phòng XDVB Ngày 10/02/2015