Hỏi đáp pháp luật về thừa kế

Quyền thừa kế được pháp luật quy định như thế nào?

          Trả lời:

Tại Điều 609 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định như sau: Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc.

 

Gửi bởi Minh Ngọc Ngày 21/09/2021

Hiện tại chưa có câu trả lời nào cho câu hỏi này