Hỏi đáp pháp luật về thừa kế

Thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế?

Trả lời:

Tại Điều 614 Bộ Luật dân sự quy định như sau: Kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại.

Gửi bởi Minh Ngọc Ngày 21/09/2021

Hiện tại chưa có câu trả lời nào cho câu hỏi này