Hỏi đáp pháp luật về thừa kế

Hình thức của di chúc?

Trả lời:

Tại Điều 627 Bộ Luật dân sự quy định: Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Gửi bởi Minh Ngọc Ngày 21/09/2021

Hiện tại chưa có câu trả lời nào cho câu hỏi này