THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 29 NĂM 2021 ( Thời gian từ ngày 19/7 đến 25/07/2021)

16/07/2021

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

19/07

8h30

Xin ý kiến các ngành v.v thông qua giá bán cổ phần, phần vốn nhà nước tại Công ty CP môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

Sở TC

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Hội trường 1- T2- Sở Tài chính

9h00

Xin ý kiến các đơn vị v/v xem xét cho 04 doanh nghiệp được tiếp tục làm thủ tục thuê đất tại vị trí khu đất dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thị trấn Thổ Tang

Sở KHĐT

 

Lãnh đạo Phòng QLXLVPHC

Phòng họp số 1- T3- Sở KHĐT

Thứ 3

20/07

8h00

Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 của Đoàn Kiểm tra số 1

BCĐ Phòng, chống Covid 19

 

Giám đốc

UBND thị trấn Đại Đình

7h30

Công bố QĐ Kiểm tra liên ngành công tác THPL về XLVPHC

Đoàn kiểm tra

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng QLXLVPHC

UBND huyện Lập Thạch

10h00

Công bố QĐ Kiểm tra liên ngành công tác THPL về XLVPHC

Đoàn kiểm tra

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng QLXLVPHC

UBND huyện Sông Lô

14h00

Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 của Đoàn Kiểm tra số 1

BCĐ Phòng, chống Covid 19

 

Giám đốc

UBND thị trấn Tam Đảo

14h00

Thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII 

HĐND tỉnh

 

Lãnh đạo Phòng XDKTVB

Phòng họp số 2- UBND tỉnh

14h00

Sinh hoạt chi bộ Văn phòng Sở 2

BTCB

 

Toàn thể đảng viên chi bộ Văn phòng Sở 2

Hội trường T2- Sở Tư pháp

Thứ 4

21/07

8h00

Công bố QĐ Kiểm tra liên ngành công tác THPL về XLVPHC ( Chuyển lịch sang sáng thứ 5 )

Đoàn kiểm tra

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng QLXLVPHC

UBND huyện Bình Xuyên

14h00

Thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII

HĐND tỉnh

 

Lãnh đạo Phòng XDKTVB

Phòng họp số 2- UBND tỉnh

15h30

Thẩm tra Tờ trình và dự thảo NQ vv. bãi bỏ Lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch

HĐND tỉnh

 

Giám đốc + Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng XDKTVB

Phòng họp số 2- UBND tỉnh

16h00

Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc

UBND tỉnh

 

Giám đốc

Phòng họp số 1- UBND tỉnh

Thứ 5

22/07

8h00

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Ban hành một số chính sách xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút, trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

Ban Pháp chế HĐND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 2- UBND tỉnh

14h00

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ban Pháp chế HĐND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Trụ sở Công an tỉnh

14h00

Thẩm tra dự thảo các nghị quyết về lĩnh vực văn hóa - xã hội trình kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

HĐND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 2- UBND tỉnh

14h00

Họp nghe Sở NN&PTNT báo cáo về Chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2021- 2025

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 3- UBND tỉnh

14h00

Ttiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

UBND huyện Lập Thạch

 

Đ/c Lượng- TP. BTTP

Trung tâm VHTT huyện Lập Thạch

Thứ 6

23/07

8h00

Họp nghe báo cáo tiến độ kết quả xử lý các vi phạm trên diện tích đất có nguồn gốc giao cho Công ty TNHH Kim Long

UBND tỉnh

 

Giám đốc

Phòng họp số 3- UBND tỉnh

7h45

Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri và họp Tổ đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

UBND huyện Vĩnh Tường

 

Lãnh đạo Phòng PBGDPL

Hội trường UBND TT Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường

8h00

Họp Hội đồng KH&CN tỉnh đánh giá, nghiệm thu 02 Chương trình khoa học và công nghệ

Sở KH&CN

 

Đ/c Tuấn Anh (PGĐ)

Phòng họp số 4- Sở KH&CN

8h30

Thẩm định phương án Quy hoạch SDĐ giai đoạn 2021-2030 huyện Bình Xuyên

Sở TNMT

 

Lãnh đạo Phòng XDKTVB

Phòng họp số 1- Hội trường T4- Sở TNMT

14h00

Thẩm tra dự thảo các nghị quyết về lĩnh vực văn hóa - xã hội trình kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

HĐND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Sở VH-TT-DL

14h00

Xin ý kiến các ngành v.v thẩm định phương án Quy hoạch SDĐ giai đoạn 2021-2030 huyện Yên Lạc

Sở TNMT

 

Lãnh đạo Phòng XDKTVB

Phòng họp số 1- Hội trường T4- Sở TNMT

14h00

Dự hội nghị đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

UBND huyện Yên Lạc

 

Lãnh đạo Phòng QLXLVPHC

Trung tâm Văn hóa-Thông tin- Thể thao huyện Yên Lạc

Thứ 7

24/07

 

 

 

 

 

 

CN

25/07

     

 

   

 

Các tin đã đưa ngày: