THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 30 NĂM 2021 ( Thời gian từ ngày 26/7 đến 01/08/2021)

23/07/2021

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

26/07

7h30

Kiểm tra liên ngành công tác THPL về XLVPHC

Đoàn kiểm tra

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng QLXLVPHC

Sở TNMT

8h00

Dự hội nghị tiếp xúc Cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII

UBND huyện Sông Lô

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng BTTP

Hội trường UBND huyện Sông Lô

Thứ 3

27/07

           
           

Thứ 4

28/07

7h30

Kiểm tra liên ngành công tác THPL về XLVPHC

Đoàn kiểm tra

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng QLXLVPHC

Sở Y tế

8h00

Họp nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 5- UBND tỉnh

14h00

Họp UBND tỉnh phiên họp tháng 7/2021

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 1- UBND tỉnh

14h00

Thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII

HĐND tỉnh

 

Lãnh đạo Phòng XDKTVB

Phòng họp số 2- UBND tỉnh

Thứ 5

29/07

14h00

Họp nghe các đơn vị báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 3- UBND tỉnh

14h00

Họp nghe các sở, ngành liên quan báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 1- UBND tỉnh

14h00

Xin ý kiến các sở, ngành về phương án hoàn trả vốn vay Dự án mở rộng hệ thống nước Vĩnh Yên

Sở TC

 

Lãnh đạo Phòng QLXLVPHC

Hội trường T2- Sở Tài chính

Thứ 6

30/07

Cả ngày bắt đầu từ 7h30

Họp kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026

HĐND tỉnh

 

Giám đốc

Trung tâm HN tỉnh

8h00

Kiểm tra liên ngành công tác THPL về XLVPHC

Đoàn kiểm tra

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng QLXLVPHC

Công an tỉnh

Thứ 7

31/07

Cả ngày bắt đầu từ 7h30

Họp kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026

HĐND tỉnh

 

Giám đốc

Trung tâm HN tỉnh

CN

01/08

     

 

   

 

Các tin đã đưa ngày: