THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 31 NĂM 2021 ( Thời gian từ ngày 02/8 đến 08/08/2021)

30/07/2021

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

02/08

7h30

Kiểm tra liên ngành công tác THPL về XLVPHC

Đoàn kiểm tra

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng QLXLVPHC

UBND huyện Lập Thạch

8h00

Dự khai mạc huấn luyện Cụm tự vệ số 5 năm 2021

HND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Hội trường T4- Sở Tư pháp

14h00

Họp Hội đồng giám sát xổ số tỉnh và Ban đổi mới và phát triển DN tỉnh

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 3- UBND tỉnh

14h00

Xin ý kiến các ngành v.v xem xét việc sử dụng danh mục đầu tư và mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển&BLTD

Sở TC

 

Lãnh đạo Phòng XDKTVB

Hội trường T2- Sở Tài chính

Thứ 3

03/08

8h30

Hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác phòng,chống dịch bệnh Covid-19 cho DN ngoài KCN

Sở Tư pháp

 

Giám đốc + Đ/c Ánh (PGĐ) + Phòng PBGDPL

Hội trường T4- Sở Tư pháp

8h00

Xin ý kiến các sở, ngành v.v  thống nhất phương án và biện pháp thu hồi vốn về ngân sách tỉnh

Sở Công thương

 

Lãnh đạo Phòng BTTP

Phòng họp T3- Sở Công thương

Thứ 4

04/08

8h00

Kiểm tra liên ngành công tác THPL về XLVPHC

Đoàn kiểm tra

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng QLXLVPHC

UBND huyện Sông Lô

8h30

 Họp về Phương án triển khai cơ sở cách ly tập trung, tự nguyện tại Khu nghỉ dưỡng Flamingo Đải Lải Resort

Sở Y tế

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Tại phòng họp Biz, tầng 1, tòa nhà Fits (11 tầng), Khu nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải Resort

14h00

Họp nghe Sở KH&ĐT báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 3- UBND tỉnh

Thứ 5

05/08

7h30

Họp BCH Đảng bộ tỉnh

TUVP

 

Giám đốc

Phòng họp BCH Đảng bộ tỉnh- T2

           

Thứ 6

06/08

7h30

Kiểm tra liên ngành công tác THPL về XLVPHC

Đoàn kiểm tra

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng QLXLVPHC

UBND huyện Bình Xuyên

8h00

Họp nghe các cơ quan, địa phương báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 3- UBND tỉnh

Thứ 7

07/08

 

 

 

 

 

 

CN

08/08

     

 

   

 

Các tin đã đưa ngày: