THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 33 NĂM 2021 ( Thời gian từ ngày 16/8 đến 22/08/2021)

16/08/2021

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

16/08

8h00

Họp nghe Sở Y tế báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Giám đốc

Phòng họp số 3- UBND tỉnh

           

Thứ 3

17/08

           

14h00

Họp nghe Sở y tế báo cáo một số nội dung 

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 3- UBND tỉnh

Thứ 4

18/08

9h00

Xin ý kiến các ngành về điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với Dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu của Chi nhánh Xăng dầu Vĩnh Phúc

Sở KHĐT

 

Phòng QLXLVPHC

Phòng họp số 2- T3- Sở KH&ĐT

14h00

Họp nghe Sở Lao động TBXH, Sở Tài chính báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 5- UBND tỉnh

Thứ 5

19/08

8h00

Hội nghị tư vấn, giải quyết đơn khiếu nại (lần hai) của công dân

Thanh tra tỉnh

 

Thanh tra Sở

Thanh tra tỉnh

           

Thứ 6

20/08

8h00

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm ( 2015- 2020 )

BTĐU

 

Lãnh đạo Sở + Trưởng, Phó Phòng chuyên môn thuộc Sở + Trưởng, Phó các đ.vị sự nghiệp thuộc Sở

Hội trường T4- Sở Tư pháp

8h00

Hội nghị đối thoại giải quyết đơn khiếu nại (lần hai) của công dân

Thanh tra tỉnh

 

Thanh tra Sở

Thanh tra tỉnh

Thứ 7

21/08

 

 

 

 

 

 

CN

22/08

     

 

   

 

Các tin đã đưa ngày: