THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 34 NĂM 2021 ( Thời gian từ ngày 23/8 đến 29/08/2021)

23/08/2021

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

23/08

           
           

Thứ 3

24/08

8h00

Làm việc với Đoàn giám sát của UBKT Tỉnh ủy

UBKTTU

 

Đảng ủy Sở + VP Đảng ủy

Hội trường T2- Sở Tư pháp

           

Thứ 4

25/08

7h30

Xin ý kiến các ngành v.v đề xuất giải pháp tháo gỡ cho các nhà đầu tư có dự án đầu tư vào lĩnh vực xã hội hóa giáo dục

Sở GDĐT

 

Lãnh đạo Phòng XDKTVB

Phòng họp tầng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo

8h00

Họp nghe các đơn vị báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 5- UBND tỉnh

15h30

Họp nghe Sở Tài nguyên và môi trường báo cáo dự thảo Đề án Thu gom rác thải và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 3- UBND tỉnh

Thứ 5

26/08

           
           

Thứ 6

27/08

7h30

Khảo sát việc thực hiện một số chính sách pháp luật trên địa bàn tỉnh, trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV- Luật Sở hữu trí tuệ

ĐĐBQH tỉnh

 

Lãnh đạo Phòng QLXLVPHC

Phòng họp số 2- UBND tỉnh

8h00

HN tổng kết công tác xây dựng chi, đảng bộ TSVM

ĐUKCCQ tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Hội trường T2- ĐUKCCQ tỉnh

8h00

Hội nghị ôn lại truyền thống 76 năm xây dựng, phát triển của Ngành Tư pháp Việt Nam

Giám đốc

 

Toàn thể công chức, viên chức, người lao động khối Văn phòng Sở

Hội trường T4- Sở Tư pháp

14h00

Họp nghe các cơ quan, địa phương báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 3- UBND tỉnh

14h00

Xin ý kiến các đ.vị để xem xét cơ chế GPMB cho Dự án ĐTXD Nhà máy may mặc, SX đồ da cao cấp của Cty CP kết nối Châu Âu tại xã Hoàng Lâu-Tam Dương ( Hoãn Họp )

Sở TNMT

 

Lãnh đạo Phòng QLXLVPHC

( Hoãn Họp )

Phòng họp T4- Sở TNMT

Thứ 7

28/08

 

 

 

 

 

 

CN

29/08

     

 

   

 

Các tin đã đưa ngày: