THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 37 NĂM 2021 ( Thời gian từ ngày 13/9 đến 19/09/2021)

13/09/2021

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

13/09

14h00

Xin ý kiến về công tác quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 và kết quả lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 1- UBND tỉnh

14h00

Họp triển khai một số nội dung công tác PBGDPL, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Sở Tư pháp

 

Lãnh đao Sở + CVP Sở + Phòng PBGDPL + KT

Hội trường T4- Sở Tư pháp

14h00

Xin ý kiến các ngành v.v triển khai dự án Trung tâm triển lãm, giới thiệu thành tựu kinh tế xã hội tỉnh VP và Bãi đỗ xe tại phường Đồng Tâm, xã Thanh Trù, TP. Vĩnh Yên

Sở TNMT

 

Lãnh đạo Phòng QLXLVPHC

Phòng họp số 1- Sở TNMT

Thứ 3

14/09

8h00

Hội nghị thảo luận, thống nhất để xây dựng khung chỉ tiêu, nhiệm vụ

BTCTU

 

Giám đốc + Đ/c Hà- P.CVP Sở

Hội trường T2- BTC Tỉnh ủy

8h00

Họp nghe VP UBND tỉnh, Công an tỉnh báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 5- UBND tỉnh

8h30

Họp nghe các cơ quan báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 5- UBND tỉnh

14h00

Sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Sở 1

BTCB

 

Toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở 1

Hội trường T2- Sở Tư pháp

Thứ 4

15/09

8h00

Dự HN toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai NQĐH13 của Đảng

TUVP

 

Các Đ/c Lãnh đạo Sở

Hội trường T3- BCH Quân sự tỉnh

14h00

Xin ý kiến các ngành v.v đánh giá việc triển khai thực hiện QĐ 20/2020/QĐ-UBND  và tháo gỡ khó khăn cho UBND cấp huyện trong việc thực hiện xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác GPMB

Sở TNMT

 

Lãnh đạo Phòng XDKTVB

Phòng họp số 1- Sở TNMT

Thứ 5

16/09

8h00

Hội nghị trực tuyến chuyên đề công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế

UBND tỉnh

 

Giám đốc + Đ/c Giang- TP. XDKTVB

Phòng họp số 1- UBND tỉnh

8h00

Họp nghe các cơ quan, địa phương báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 3- UBND tỉnh

14h00

Họp nghe Sở Nội vụ và các sở, ngành báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Giám đốc + Đ/c Tuấn- CVP Sở + Đ/c Hà- P.CVP Sở

Phòng họp số 5- UBND tỉnh

14h00

Thẩm tra tờ trình của UBND tỉnh chấp thuận xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII

Ban KTNS

 

Đ/c Hường- PP. XDKTVB

Phòng họp số 2- UBND tỉnh

Thứ 6

17/09

8h00

Họp nghe Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư Phát triển và Bảo lãnh tín dụng  báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 3- UBND tỉnh

8h00

Họp nghe các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Giám đốc (PGĐ)

Phòng họp số 1- UBND tỉnh

9h00

Họp Ban tổ chức Hội thi “ Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống Covid-19 ”

Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc

 

Đ/c Ánh (PGĐ) + Phòng PBGDPL

Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc

8h00

Dự tham vấn giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Mậu, bà Cao Thị Chính

UBND huyện Tam Đảo

 

Lãnh đạo Phòng QLXLVPHC

Phòng họp số 1- T3- UBND huyện Tam Đảo

14h00

Họp nghe các sở, ngành báo cáo và thông qua các nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 3- UBND tỉnh

14h00

Xin ý kiến các sở, ngành v.v tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi quyết toán chi phí đất đắp công trình 02 gói thầu của Hệ thống giao thông…

Sở KHCN

 

Lãnh đạo Phòng XDKTVB

Phòng họp T4- Sở KHCN

Thứ 7

18/09

 

 

 

 

 

 

CN

19/09

     

 

   

 

Các tin đã đưa ngày: