THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 38 NĂM 2021 ( Thời gian từ ngày 20/9 đến 26/09/2021)

17/09/2021

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

20/09

           

15h00

Xin ý kiến các sở, ngành v.v BT-GPMB dự án Khu Trung tâm thương mại và Nhà ở Phúc Sơn (giai đoạn 2)

Sở Tài chính

 

Lãnh đạo Phòng QLXLVPHC

Hội trường T2- Sở Tài chính

Thứ 3

21/09

13h30

Họp BCH Đảng bộ tỉnh

TUVP

 

Giám đốc

Phòng họp BCH Đảng bộ tỉnh- T2

14h00

Họp về công tác GPMB, xử lý vi phạm đất đai 9 tháng đầu năm 2021 ( Hoãn Họp )

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 3- UBND tỉnh

( Hoãn Họp )

Thứ 4

22/09

Cả ngày

Kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực và Nuôi con nuôi năm 2021

Sở Tư pháp

 

Đ/c Tuấn Anh (PGĐ) + Đoàn kiểm tra

UBND xã Hoàng Hoa

8h00

Xin ý kiến các sở, ngành để thống nhất một số nội dung báo cáo UBND tỉnh

Sở Tài chính

 

Đ/c Lượng- TP. BTTP

Hội trường T2- Sở Tài chính

14h00

Họp nghe Sở TNMT báo cáo một số nội dung

( Hoãn Họp )

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 1- UBND tỉnh

( Hoãn họp )

Thứ 5

23/09

8h00

Họp nghe Sở KHCN, Sở GD&ĐT báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 1- UBND tỉnh

14h00

Test Covid phục vụ hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID- 19” cho đoàn viên thanh niên

Tỉnh Đoàn

 

Giám đốc + Đ/c Ánh (PGĐ) + Phòng PBGDPL

Hội trườngTrường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Cả ngày

Kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực và Nuôi con nuôi năm 2021

Sở Tư pháp

 

Đ/c Tuấn Anh (PGĐ) + Đoàn kiểm tra

UBND xã Hoàng Lâu

Thứ 6

24/09

7h30

Dự hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID- 19” cho đoàn viên thanh niên

Tỉnh Đoàn

 

Giám đốc + Đ/c Ánh (PGĐ) + Phòng PBGDPL

Hội trườngTrường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

8h00

Xin ý kiến các ngành v.v xem xét lại bảng giá đất đối với Sân Golf Đầm Vạc

Sở Tài chính

 

Lãnh đạo phòng XDKTVB

Hội trường T2- Sở Tài chính

14h00

Họp nghe các sở ngành, đơn vị báo cáo một số nội dung liên quan đến khu công nghiệp, quản lý chung cư cũ

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 5- UBND tỉnh

14h00

Họp nghe Sở LĐ-TB-XH báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 3- UBND tỉnh

Cả ngày

Kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực và Nuôi con nuôi năm 2021

Sở Tư pháp

 

Đ/c Tuấn Anh (PGĐ) + Đoàn kiểm tra

UBND xã Hoàng Đan

Thứ 7

25/09

 

 

 

 

 

 

CN

26/09

     

 

   

 

Các tin đã đưa ngày: