THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 39 NĂM 2021 ( Thời gian từ ngày 27/9 đến 03/10/2021)

24/09/2021

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

27/09

Cả ngày

Kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực và Nuôi con nuôi năm 2021

Sở Tư pháp

 

Đ/c Tuấn Anh (PGĐ) + Đoàn kiểm tra

UBND xã Tiên Lữ

14h00

Họp nghe Sở TNMT báo cáo dự thảo Đề án Thu gom rác thải và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 1- UBND tỉnh

Thứ 3

28/09

8h00

Kiểm tra công tác XDKTVB

Đoàn kiểm tra

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng XDKTVB

Sở LĐ-TB-XH

14h00

Thẩm tra đề nghị của Ban KT-NS về QĐ số 13/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Ban pháp chế

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 2- UBND tỉnh

Cả ngày

Kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực và Nuôi con nuôi năm 2021

Sở Tư pháp

 

Đ/c Tuấn Anh (PGĐ) + Đoàn kiểm tra

UBND xã Xuân Lôi

Thứ 4

29/09

14h00

Xin ý kiến các Sở, ngành v.v xử lý cưỡng chế đối với diện tích 39m2 hay 91m2 và một số nội dung khác liên quan

UBND huyện Vĩnh Tường

 

Thanh tra Sở

Phòng họp số 1, tầng 2 UBND huyện

Cả ngày

Kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực và Nuôi con nuôi năm 2021

Sở Tư pháp

 

Đ/c Tuấn Anh (PGĐ) + Đoàn kiểm tra

UBND xã Hoa Sơn

Thứ 5

30/09

8h00

Kiểm tra công tác XDKTVB

Đoàn kiểm tra

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng XDKTVB

Sở Xây dựng

8h30

Dự Hội nghị triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết TTHC

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ) + Lãnh đạo Văn phòng

Phòng họp số 1- UBND tỉnh

13h30

Họp UBND tỉnh phiên họp tháng 9/2021

UBND tỉnh

 

Giám đốc

Phòng họp số 1- UBND tỉnh

14h00

Xin ý kiến các ngành v.v xem xét miễn, giảm giá dịch vụ tại các chợ

Sở Tài chính

 

Lãnh đạo Phòng XDKTVB

Hội trường T2- Sở Tài chính

Thứ 6

01/10

8h00

Họp nghe các sở, ngành báo cáo và thông qua các nội dung

UBND tỉnh

 

Giám đốc + VP Sở + GĐ TTDVĐGTS + GĐ TTTGPLNN + TP. CCS1

Phòng họp số 5- UBND tỉnh

           

Thứ 7

02/10

 

 

 

 

 

 

CN

03/10

     

 

   

 

Các tin đã đưa ngày: