THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 40 NĂM 2021 ( Thời gian từ ngày 04/10 đến 10/10/2021)

04/10/2021

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

04/10

14h00

Họp nghe các cơ quan, địa phương báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 3- UBND tỉnh

           

Thứ 3

05/10

8h00

Họp Tiểu ban Nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021

UBND tỉnh

 

Giám đốc

Phòng họp số 6- T2- TT Hội nghị tỉnh

8h00

Kiểm tra công tác XDKTVB

Đoàn kiểm tra

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng XDKTVB

UBND huyện Yên Lạc

14h00

Họp Đảng ủy-Lãnh đạo Sở

( Hoãn họp )

BTĐB

 

Các Đ/c Đảng ủy viên + VP Đảng ủy

Hội trường T2- Sở Tư pháp

( Hoãn họp )

Thứ 4

06/10

8h00

Họp nghe Sở VH-TT-DL và Sở Tài chính báo cáo việc thực hiện NQ 04/2020/NQ-HĐND

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 3- UBND tỉnh

9h00

Làm việc với Đoàn xác minh của Bộ TNMT

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 1- UBND tỉnh

14h00

Hội nghị hỗ trợ HTX, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID 19 theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 1- UBND tỉnh

Thứ 5

07/10

8h00

Tổ chức Hội nghị làm việc với các cơ quan của tỉnh trước kỳ họp thứ 2, QH Khóa XV

ĐĐBQH tỉnh

 

Giám đốc

Phòng họp số 1- UBND tỉnh

8h00

Kiểm tra công tác XDKTVB

Đoàn kiểm tra

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng XDKTVB

UBND huyện Vĩnh Tường

8h00

Dự lớp tập huấn phổ biến NĐ 80/2021/NĐ-CP

Sở KHĐT

 

Phòng QLXLVPHC

Hội trường số 6- TT HN tỉnh

14h00

Họp Tổ công tác theo QĐ 2802/QĐ-UBND

UBND tỉnh

 

Giám đốc

Phòng họp số 3- UBND tỉnh

14h00

Họp nghe các sở, ngành báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 5- UBND tỉnh

14h00

Dự và giám sát buổi quay xổ số Bóc biết kết quả ngay

Cty XSKT

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Tại Hội trường tầng 4- Cty TNHH MTV XSKT Vĩnh Phúc

Thứ 6

08/10

8h00

Xin ý kiến các ngành v.v giải quyết một số khó khăn, vướng mắc đối với tổ chức hội có tính chất đặc thù

UBND tỉnh

 

Giám đốc

Phòng họp số 1- UBND tỉnh

8h00

Kiểm tra công tác XDKTVB

Đoàn kiểm tra

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng XDKTVB

Sở LĐ-TB-XH

10h00

Dự gặp mặt kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Luật sư Việt Nam

ĐLS tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Nhà khách Đầm Vạc

Thứ 7

09/10

 

 

 

 

 

 

CN

10/10

     

 

   

 

Các tin đã đưa ngày: