THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 41 NĂM 2021 ( Thời gian từ ngày 11/10 đến 17/10/2021)

11/10/2021

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

11/10

7h30

Tiếp công dân cùng lãnh đạo tỉnh

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ) + Thanh tra Sở

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

14h00

Sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Sở 1

BTCB

 

Toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở 1

Hội trường T2- Sở Tư pháp

Thứ 3

12/10

8h00

Kiểm tra công tác XDKTVB

Đoàn kiểm tra

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng XDKTVB

Sở TNMT

14h00

Họp nghe Sở TNMT báo cáo dự thảo Đề án thu gom, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường; UBMTTQVN tỉnh báo cáo dự thảo Đề án nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2026

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 3- UBND tỉnh

14h00

Sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Sở 2

BTCB

 

Toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở 2

Hội trường T2- Sở Tư pháp

Thứ 4

13/10

8h00

Họp nghe Sở Y tế báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 3- UBND tỉnh

8h30

 Dự Gặp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Hội trường lớn- TT Hội nghị tỉnh

9h30

Họp nghe Ban dân tộc báo cáo một số nội dung

( Hoãn họp )

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 5- UBND tỉnh

( Hoãn họp )

14h00

Họp nghe Sở GD&ĐT báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 1- UBND tỉnh

Thứ 5

14/10

13h30

Luyện tập tập trung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

 

Giám đốc + Đ/c Quyết(PCVP)

Hội trường khu B Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

14h00

Kiểm tra công tác XDKTVB

Đoàn kiểm tra

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng XDKTVB

UBND huyện Sông Lô

14h00

Họp nghe Sở LĐ-TB-XH báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 5- UBND tỉnh

Thứ 6

15/10

8h00

Làm việc với các Trưởng phòng Tư pháp các huyện, TP v.v thành lập Hội Luật gia các huyện, TP

Giám đốc

 

Giám đốc + GĐ. TTTGPLNN + Lãnh đạo VP Sở

Hội trường T2- Sở Tư pháp

13h30

Xin ý kiến các sở, ngành v.v tham gia ý kiến vào dự toán kinh phí thực hiện đề án hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

Sở KHĐT

 

Lãnh đạo Phòng QLXLVPHC

Phòng họp số 1- Sở KHĐT

14h30

Họp Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2021

UBND tỉnh

 

 Đ/c Ánh-PGĐ

Phòng họp số 5- UBND tỉnh

Thứ 7

16/10

 

 

 

 

 

 

CN

17/10

8h00

Họp trực tuyến về sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19

UBND tỉnh

 

Giám đốc

Phòng họp số 1- UBND tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: