THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 42 NĂM 2021 ( Thời gian từ ngày 18/10 đến 24/10/2021)

16/10/2021

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

18/10

7h30

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT

BTC diễn tập KVPT tỉnh

 

Giám đốc

Trung tâm Hội nghị tỉnh

8h00

Dự công bố Quyết định chuẩn bị Thanh tra của Bộ lao động - Thương binh và xã hội

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 3- UBND tỉnh

14h30

Họp, trao đổi thảo luận làm rõ thêm tính hợp pháp của 02 văn bản của Sở TNMT Vĩnh Phúc

Bộ Tư pháp

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Trụ Sở Bộ Tư pháp

Thứ 3

19/10

7h30

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT

BTC diễn tập KVPT tỉnh

 

Giám đốc

Trung tâm Hội nghị tỉnh

8h00

Công bố quyết định thanh tra đối với hoạt động ĐGTS phục vụ công tác THADS

Thanh tra tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Thanh tra tỉnh

9h00

V/v tham dự Hội nghị tập huấn công tác thỏa thuận quốc tế năm 2021.

Sở Ngoại vụ

 

Lãnh đạo Phòng XDKTVB

Trực tuyến

Thứ 4

20/10

7h30

Xem xét Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh

HĐND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng XDKTVB

Hội trường số 3 trụ sở HDND - UBND tỉnh

8h00

Luyện tập trong diễn tập KVPT tỉnh của Sở Tư pháp

Văn phòng Sở

 

Khung diễn tập của Sở Tư pháp

Hội trường tầng 2 Sở Tư pháp

14h00

BC kết quả kiểm tra thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh năm 2021

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng XDKTVB

Phòng họp số 5- UBND tỉnh

Thứ 5

21/10

8h00

Tham gia đoàn kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

 

Giám đốc

Phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên

8h00

Mời làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng QLXLVPHC

Phòng họp số 1- Trụ sở HĐND và UBND tỉnh

9h00

Nghe Ban Dân tộc báo cáo Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ) + Phòng XDKTVB

Phòng họp số 5- UBND tỉnh

13h30

Thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra

   

Thanh tra Sở

Hội trường tầng 2 Sở Tư pháp

Thứ 6

22/10

8h00

Tham gia đoàn kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

 

Giám đốc

Công ty Piago – Thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên

8h00

Hội nghị giao ban công tác nội chính 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

 

Giám đốc + Đ/c Quyết (PCVP)

Hội trường tầng 2 Tỉnh ủy

8h00

Hội nghị tập huấn trực tuyến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII

Sở Tư pháp

 

Giám đốc + Đ/c Ánh (PGĐ) + Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn + Trưởng, Phó các đ.vị sự nghiệp thuộc Sở

Hội trường T4- Sở Tư pháp

8h30

V/v thẩm định giá trị đề xuất nộp ngân sách nhà nước tối thiểu

Sở Tài chính

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng QLXLVPHC

Hội trường tầng 2 – Sở Tài chính

Thứ 7

23/10

 

 

 

 

 

 

CN

24/10

     

 

   

 

Các tin đã đưa ngày: