THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 43 NĂM 2021 ( Thời gian từ ngày 25/10 đến 31/10/2021)

25/10/2021

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

25/10

           

14h00

Nghiên cứu, rà soát nội dung và kinh phí thực hiện Đề án

Phòng PBGDPL – Sở Tư pháp

 

Giám đốc + Đ/c Ánh(PGĐ) + Trưởng phòng PBGDPL + Trưởng phòng XDVB + Chánh VPS

Hội trường tầng 2 – Sở Tư pháp

Thứ 3

26/10

7h30

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT

( Hoãn Họp )

BTC diễn tập KVPT tỉnh

 

Giám đốc

( Hoãn Họp )

Trung tâm Hội nghị tỉnh

8h00

BC kết quả kiểm tra thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ) + Phòng XDKTVB

Phòng họp số 5- UBND tỉnh

8h00

Xây dựng đề án " Phát triển quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025"

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ) + Phòng XDKTVB

Phòng họp số 3 – Trụ sở HĐND – UBND tỉnh

13h30

Kế hoạch thẩm tra dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Ban Văn hóa xã hội – HĐND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng XDKTVB

Phòng họp số 3 – Trụ sở HĐND – UBND tỉnh

14h00

Làm việc với phòng PBGDPL

   

Đ/c Ánh(PGĐ) + Phòng PBGDPL

Hội trường số 2 – Sở Tư pháp

Thứ 4

27/10

7h30

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT

( Hoãn Họp )

BTC diễn tập KVPT tỉnh

 

Giám đốc

( Hoãn Họp )

Trung tâm Hội nghị tỉnh

8h00

Họp nghe các Sở, ngành báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 1- UBND tỉnh

8h00

Kiểm tra hiện trạng và xin ý kiến về đề xuất dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Tư pháp

Sở XD

 

Đ/c Ánh (PGĐ) + Văn phòng Sở

Trụ sở Sở Tư pháp

8h30

Hội thảo trực tuyến về Cẩm nang thực hiện các cam kết đầu tư quốc tế

Bộ KHĐT

 

Phòng QLXLVPHC

Trực tuyến trên nền tảng zoom

13h30

Họp nghe Sở TNMT và UBND các huyện, TP báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 3- UBND tỉnh

14h00

V/v làm việc với Sở Y tế

( Hoãn Họp )

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ) + Phòng XDKTVB

( Hoãn Họp )

Phòng họp số 1 – UBND tỉnh

Thứ 5

28/10

15h30

Họp nghe các sở, ngành báo cáo một số nội dung về dự án đầu tư xây dựng

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 5- UBND tỉnh

           

Thứ 6

29/10

Cả ngày bắt đầu từ 8h00

Họp UBND tỉnh phiên họp tháng 10/2021

UBND tỉnh

 

Giám đốc

Phòng họp số 1- UBND tỉnh

8h00

Hội thảo chuyên đề kết hợp bồi dưỡng kiến thức, pháp luật trong hoạt động hành nghề đấu giá tài sản

Cục Bổ trợ Tư pháp – Bộ Tư pháp

 

Thanh tra Sở

Phòng Ballroom, Khách sạn Super Hotel Candle – 287-301 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội

9h30

Xin ý kiến các ngành v.v giải quyết vướng mắc Khu đô thị Đồng Sơn

Sở Tài chính

 

Lãnh đạo Phòng QLXLVPHC

Hội trường T2- Sở Tài chính

14h00

Trao giải Tuần “ Cuộc thi tìm hiểu Bộ Luật lao động”

LĐLĐ tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Liên đoàn lao động tỉnh

14h00

Xin ý kiến các đơn vị v.v đề nghị phê duyệt phương án BT hỗ trợ GPMB công trình: Hạ tầng khu đất dịch vụ, đất đấu giá tại đồng Rùa thôn Thủ Độ, xã An Tường, Vĩnh Tường

Sở TNMT

 

Lãnh đạo Phòng QLXLVPHC

Phòng họp số 2- T4- Sở TNMT

Thứ 7

30/10

 

 

 

 

 

 

CN

31/10

     

 

   

 

Các tin đã đưa ngày: