THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 44 NĂM 2021 ( Thời gian từ ngày 01/11 đến 07/11/2021)

29/10/2021

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

01/11

7h30

Hội nghị biểu dương các "điển hình tiên tiến trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại địa bàn dân cư giai đoạn 2016 -2021"

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Trung tâm Hội nghị tỉnh

8h00

Hội thảo chuyên đề kết hợp bồi dưỡng kiến thức, pháp luật trong hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản cho đội ngũ Quản tài viên

Cục Bổ trợ Tư pháp – Bộ Tư pháp

 

Thanh tra Sở

Phòng Ballroom, Khách sạn Super Hotel Candle – 287-301 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội

14h00

Họp nghe Sở Y tế, Sở KHĐT báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 1- UBND tỉnh

15h00

Làm việc với Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Tường

Sở Tư pháp

 

Giám đốc + Đ/c Quyết- P.CVP Sở

Huyện ủy Vĩnh Tường

Thứ 3

02/11

7h30

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy cơ sở năm 2021

ĐUKCCQ tỉnh

 

Đ/c Tuấn- CVP + Đ/c Hà- P.CVP Sở

Hội trường T2- ĐUKCCQ tỉnh

8h00

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực trọng tâm năm 2021

ĐKTLN

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng QLXLVPHC

Sở NN&PTNT

8h00

V/v

       

14h00

Hội nghị ký Chương trình phối hợp giữa Sở VH-TT-DL-LĐLĐ tỉnh và Biểu dương gia đình tiêu biểu giai đoạn 2016- 2020

LĐLĐ tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Liên đoàn lao động tỉnh

14h00

Luyện tập thực hành di chuyển một phần cơ quan Đảng, chính quyền vào căn cứ chiến đấu trong diễn tập KVPT năm 2021

Bộ CHQS tỉnh

 

Đ/c Quyết- P.CVP. Sở

Quảng trường Hồ Chí Minh

14h00

Xin ý kiến các sở, ngành v.v tham gia vào Dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục các dự án sử dụng vốn đầu công trên địa bàn tỉnh

Sở KHĐT

 

Lãnh đạo Phòng XDKTVB

Phòng họp số 1- T3- Sở KHĐT

Thứ 4

03/11

8h00

Hội nghị triển khai thực hiện KL của BCT về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ QH Khóa XV

ĐĐBQH tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 2- UBND tỉnh

8h00

Hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh giai đoạn 2021-2025

Sở Nội vụ

 

Đ/c Hà- P.CVP. Sở

Phòng họp số 7- Trung tâm HN tỉnh

14h30

Lấy ý kiến v.v tổ chức các hoạt động của Khối TĐNC năm 2021

Cục THADS tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Hội trường T3- Cục THADS tỉnh

15h00

Làm việc với Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Lập Thạch

Sở Tư pháp

 

Giám đốc + Đ/c Quyết- P.CVP Sở

Huyện ủy Lập Thạch

Thứ 5

04/11

8h00

Tọa đàm về thực trạng thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

Cục BTTP

 

Thanh tra Sở

Nhà khách TƯ- Số 8- Chu Văn An- Ba Đình- Hà Nội

14h00

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước

VPCP

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 1- UBND tỉnh

Thứ 6

05/11

8h00

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực trọng tâm năm 2021

ĐKTLN

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng QLXLVPHC

Công an Thành phố Vĩnh Yên

           

Thứ 7

06/11

9h00

Xin ý kiến các sở, ngành về quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 KCN Nam Bình Xuyên

Ban QLCKCN

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng QLXLVPHC

Phòng họp T1- Ban QLCKCN tỉnh

CN

07/11

     

 

   

 

Các tin đã đưa ngày: