THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 45 NĂM 2021 ( Thời gian từ ngày 08/11 đến 14/11/2021)

08/11/2021

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

08/11

9h00

Xin ý kiến các ngành v.v đề nghị xử phạt VPHC trong lĩnh vực điện lực

Sở Tư pháp

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng QLXLVPHC

Hội trường T2- Sở Tư pháp

14h00

Sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Sở 2

BTCB

 

Toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở 2

Hội trường T2- Sở Tư pháp

Thứ 3

09/11

8h00

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh 5 năm (2015- 2020) và Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án 01-ĐA/TU

TUVP

 

Giám đốc

Hội trường T2- TUVP

8h00

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực trọng tâm năm 2021 ( Hoãn kiểm tra )

ĐKTLN

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng QLXLVPHC

Công an Thành phố Phúc Yên

( Hoãn kiểm tra )

8h00

Hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33

Bộ Tư pháp

 

Đ/c Tuấn Anh (PGĐ) + Phòng HCTP

Phòng họp trực tuyến Cục THADS Vĩnh Phúc

9h00

Sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Sở 1

BTCB

 

Toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở 1

Hội trường T2- Sở Tư pháp

13h30

Dự Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021; Trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và một số quy định pháp luật về xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19

UBND tỉnh

 

Lãnh đạo Sở + Phòng PBGDPL

Hội trường lớn- Trường Chính trị tỉnh

14h00

Họp nghe các sở, ngành báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 1- UBND tỉnh

Thứ 4

10/11

7h30

Tiếp công dân cùng lãnh đạo tỉnh

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ ) + Thanh tra Sở

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

8h00

Họp nghe các ngành báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 3- UBND tỉnh

8h00

Họp nghe các sở, ngành, đ.vị báo cáo một số nội dung quản lý quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 5- UBND tỉnh

14h00

Họp Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 3- UBND tỉnh

Thứ 5

11/11

7h30

Dự Hội nghị học tập, quán triệt một số quy định, hướng dẫn, kết luận, chỉ thị của Đảng

TUVP

 

Các đ/c Lãnh đạo Sở

Trung tâm Hội nghị tỉnh

           

Thứ 6

12/11

8h00

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực trọng tâm năm 2021 ( Hoãn kiểm tra )

ĐKTLN

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng QLXLVPHC

Công an Huyện Bình Xuyên

( Hoãn kiểm tra )

8h00

Dự Hội nghị trực tuyến chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử

BCĐ 389

 

Lãnh đạo Phòng QLXLVPHC

Hội trường Cục QLTT tỉnh

8h30

Xin ý kiến các ngành v.v rà soát tiếp tục giao TT DVHTĐT – Ban QLCKCN quản lý vận hành, thu phí đối với khu đất 21,7 ha của Công ty TNHH Compal, quản lý đất 2,15 ha của Công ty TNHH Exon

BQLCKCN

 

Lãnh đạo Phòng QLXLVPHC

Ban QLCKCN

13h30

Dự Diễn đàn trực tuyến "Tăng cường triển khai các giải pháp hỗ trợ pháp lý, giải quyết tranh chấp liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19”

Bộ Tư pháp

 

Lãnh đạo Phòng QLXLVPHC

Hội trường T2- Nhà khách TW- số 8- Chu Văn An- Ba Đình- Hà Nội

14h00

Xác minh khiếu nại của công dân

Thanh tra tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng QLXLVPHC

Trụ sở Thanh tra tỉnh

15h00

Về đề nghị chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và điều chỉnh hình thức đầu tư xây dựng chợ Đồng Tâm từ Chợ và Trung tâm thương mại thành Chợ đầu mối nông sản thực phẩm  

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Lãnh đạo Phòng QLXLVPHC

Phòng họp số 2 tầng 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 7

13/11

 

 

 

 

 

 

CN

14/11

     

 

   

 

Các tin đã đưa ngày: