THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 46 NĂM 2021 ( Thời gian từ ngày 15/11 đến 21/11/2021)

15/11/2021

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

15/11

Cả ngày

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021

BTC DTPT

 

Các đ/c trong khung diễn tập

Hội trường T2- Sở Tư pháp

           

Thứ 3

16/11

7h30

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021

BTC DTPT

 

Các đ/c trong khung diễn tập

Thao trường huấn luyện

 (Minh Quang- Tam Đảo)

           

Thứ 4

17/11

14h00

Sinh hoạt chi bộ Văn phòng Sở 2

BTCB

 

Toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở 2

Hội trường T2- Sở Tư pháp

           

Thứ 5

18/11

8h00

Họp nghe Thanh tra tỉnh, LĐLĐ tỉnh báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 5- UBND tỉnh

8h00

Tập huấn, triển khai các văn bản mới liên quan đến quản lý cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Sở Nội vụ

 

Đ/c Hà – PCVP

Hội trường tầng 5 Sở Nội vụ

8h30

Xin ý kiến các sở, ngành v.v thống nhất giải pháp khắc phục những tồn tại trong việc cho thuê đất mặt nước nuôi trồng thủy sản đối với hồ chứa thủy lợi

Sở NN&PTNT

 

Lãnh đạo Phòng QLXLVPHC

Hội trường Sở NN&PTNT

13h00

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021

BTC DTPT

 

Các đ/c trong khung diễn tập

Hội trường T2- Sở Tư pháp và Thao trường huấn luyện

 (Minh Quang- Tam Đảo)

Thứ 6

19/11

Cả ngày

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021

BTC DTPT

 

Các đ/c trong khung diễn tập

Hội trường T2- Sở Tư pháp và Thao trường huấn luyện

 (Minh Quang- Tam Đảo)

8h00

Dự Diễn đàn trực tiếp và trực tuyến "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030"

Bộ Tư pháp

 

Lãnh đạo Phòng QLXLVPHC

Tham gia trực tiếp: Hội trường T2- Nhà khách Chu Văn An-HN

Thứ 7

20/11

7h30

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021

BTC DTPT

 

Các đ/c trong khung diễn tập

Hội trường T2- Sở Tư pháp và Thao trường huấn luyện

 (Minh Quang- Tam Đảo)

 

8h00

Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 1- UBND tỉnh

CN

21/11

     

 

   

 

Các tin đã đưa ngày: