THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 47 NĂM 2021 ( Thời gian từ ngày 22/11 đến 28/11/2021)

22/11/2021

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

22/11

8h00

Họp nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 5- UBND tỉnh

14h00

Họp nghe các sở, ngành báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Giám đốc

Phòng họp số 1- UBND tỉnh

14h00

Xin ý kiến v.v thống nhất việc thực hiện đấu giá đất thương phẩm của các dự án trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Hội trường T2- Sở Tài chính

15h30

Họp nghe Công an, Thanh tra và Sở Tư pháp báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Giám đốc

Phòng họp số 1- UBND tỉnh

Thứ 3

23/11

Cả ngày bắt đầu từ 8h00

Họp UBND tỉnh phiên họp tháng 11/2021

UBND tỉnh

 

Giám đốc

Phòng họp số 1- UBND tỉnh

8h00

Hội thảo Khoa học: "Định hướng nghiên cứu, ứng dụng, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, bắt đầu thực hiện từ năm 2022"

( Hoãn họp )

Sở KHCN

 

Đ/c Tuấn Anh (PGĐ)

Hội trường Trung tâm thông tin KHCN và Tin học- Sở KHCN

( Hoãn họp )

8h30

Dự Chương trình Gặp gỡ - Kết nối DN năm 2021

( Hoãn họp )

HHDN tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Hội trường Sông Lô- SHTĐ

( Hoãn họp )

8h00

Xin ý kiến các sở, ngành về công tác dồn thửa đổi ruộng và GPMB các dự án lớn trên địa bàn huyện Bình Xuyên

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp Huyện ủy Bình Xuyên

8h30

Xin ý kiến các đ.vị v.v xây dựng phần mềm liên thông kết nối cung cấp thông tin và số hóa dữ liệu thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh

Sở TTTT

 

Đ/c Tuấn Anh (PGĐ) + Phòng HCTP

Phòng họp số 2- Sở TTTT

Thứ 4

24/11

7h30

Dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện NQ Đại hội XIII của Đảng

TUVP

 

Giám đốc

Trung tâm HN tỉnh

8h00

Kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về TGPL

HĐPHLN về TGPL

 

Đ/c Tuấn Anh (PGĐ) + Đ/c An- GĐ.TTTGPL + Liên- PGĐ.TTTGPL

Công an TP. Vĩnh Yên

8h30

Nghe và thảo luận các nội dung báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU

( Hoãn họp )

Ban Nội chính

 

Giám đốc + Đ/c Quyết- P.CVP  Sở

Huyện ủy Lập Thạch

( Hoãn họp )

15h00

Xin ý kiến các đ.vị v.v thống nhất việc đấu giá đất thương phẩm

Sở Tài chính

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Hội trường T2- Sở Tài chính

Thứ 5

25/11

8h00

Dự hội nghị phản biện xã hội

UBMTTQ

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Hội trường T2- UBMTTQ

8h00

Dự Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc, lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021-2026

HLHPN tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Trung tâm HN tỉnh

8h30

Nghe và thảo luận các nội dung báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU

( Hoãn họp )

Ban Nội chính

 

Giám đốc + Đ/c Quyết- P.CVP  Sở

Huyện ủy Bình Xuyên

( Hoãn họp )

8h00

Kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về TGPL

HĐPHLN về TGPL

 

Đ/c Tuấn Anh (PGĐ) + Đ/c An- GĐ.TTTGPL + Liên- PGĐ.TTTGPL

Công an Huyện Bình Xuyên

8h00

Dự Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc, lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021-2026

HLHPN

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Trung tâm HN tỉnh

13h30

Thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ban pháp chế

 

Lãnh đạo Phòng XDKTVB

Sở Nội vụ

14h00

Mời đối thoại giải quyết đơn khiếu nại của công dân

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Trụ sở Thanh tra tỉnh

15h00

Họp Hội đồng định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc

UBND tỉnh

 

Giám đốc

Phòng họp số 3- UBND tỉnh

16h30

Họp Các thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh

UBND tỉnh

 

Giám đốc

Phòng họp số 1- UBND tỉnh

Thứ 6

26/11

8h00

Kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về TGPL

HĐPHLN về TGPL

 

Đ/c Tuấn Anh (PGĐ) + Đ/c An- GĐ.TTTGPL + Liên- PGĐ.TTTGPL

Công an Huyện Yên Lạc

8h00

Họp nghe Sở Y tế báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ)

Phòng họp số 3- UBND tỉnh

8h00

Họp nghe Sở GTVT, UBND huyện Vĩnh Tường báo cáo một số nội dung

UBND tỉnh

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 5- UBND tỉnh

8h00

Dự Lớp bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ XDKTVB QPPL năm 2021

UBND tỉnh

 

Lãnh đạo Sở + Trưởng, Phó phòng CM + Trưởng, phó các đ.v sự nghiệp + CC, VC, người lao động STP

Hội trường T4- Sở Tư pháp

14h00

Thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ban pháp chế

 

Lãnh đạo Phòng XDKTVB

Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 7

27/11

 

 

 

 

 

 

CN

28/11

     

 

   

 

Các tin đã đưa ngày: