THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 48 NĂM 2021 ( Thời gian từ ngày 29/11 đến 05/12/2021)

29/11/2021

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

29/11

           

14h00

Họp xét công nhận sáng kiến năm 2021

Sở Tư pháp

 

Thành phần Hội đồng sáng kiến Sở Tư pháp

Hội trường T2 – Sở Tư pháp

Thứ 3

30/11

7h30

Kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021

Sở Tư pháp

 

Đ/c Ánh (PGĐ) + Phòng PBGDPL + Đoàn kiểm tra

UBND xã Bồ Lý và xã Hồ Sơn – Huyện Tam Đảo

Cả ngày bắt đầu từ 8h00

Tập huấn chuyên sâu về Luật Ban hành VBQPPL

Bộ Tư pháp

 

Lãnh đạo Sở + Trưởng, Phó các TCTM&CMNV + Các đ.vị sự nghiệp thuộc Sở

Phòng họp trực tuyến Cục THADS tỉnh

13h30

Kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021

Sở Tư pháp

 

Đ/c Ánh (PGĐ) + Phòng PBGDPL + Đoàn kiểm tra

UBND huyện Tam Đảo

Thứ 4

01/12

Cả ngày bắt đầu từ 8h00

Tập huấn chuyên sâu về Luật Ban hành VBQPPL

Bộ Tư pháp

 

Lãnh đạo Sở + Trưởng, Phó các TCTM&CMNV + Các đ.vị sự nghiệp thuộc Sở

Phòng họp trực tuyến Cục THADS tỉnh

8h00

Giải quyết các tồn tại, vi phạm về đất đai trên địa bàn huyện Tam Dương năm 2021

UBND tỉnh

 

Giám đốc Sở

UBND huyện Tam Dương

8h00

 Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động Thừa phát lại

Cục Bổ trợ Tư pháp – Bộ Tư pháp

 

Thanh tra Sở

Nhà khách Trung ương, số 8 Chu Văn An, Hà Nội

Thứ 5

02/12

Cả ngày bắt đầu từ 7h30

Bồi dưỡng, tập huấn PL về GĐTP và TPL theo quy định pháp luật hiện hành

Sở Tư pháp

 

Lãnh đạo Sở + Thanh tra Sở

Hội trường T4- Sở Tư pháp

( Theo hình thức trực tuyến Zoom )

8h00

Kiểm tra tình hình theo dõi thi hành pháp luật  theo lĩnh vực trọng tâm năm 2021

ĐKTLN

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Phòng QLXLVPHC

Công an TP. Phúc Yên

8h00

Thẩm tra nội dung các dự thảo NQ thuộc lĩnh vực LĐ, TB-XH

Ban VHXH

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 2- UBND tỉnh

8h30

Xin ý kiến các sở, ngành v.v hỗ trợ GPMB nhanh tại dự án đường nối từ Cầu Đồng Dầu qua suối Đùm với đường Hợp Châu-Đồng Tĩnh đến khu danh thắng Tây Thiên

Sở TNMT

 

Lãnh đạo Phòng QLXLVPHC

Phòng họp số 2- T4- Sở TNMT

14h00

Thẩm tra nội dung các dự thảo NQ thuộc lĩnh vực GD&ĐT

Ban VHXH

 

Đ/c Ánh (PGĐ)

Phòng họp số 2- UBND tỉnh

14h00

Sinh hoạt chi bộ Văn phòng Sở 2

BTCB

 

Toàn thể đảng viên chi bộ Văn phòng Sở 2

Hội trường T2- Sở Tư pháp

Thứ 6

03/12

Cả ngày bắt đầu từ 7h30

Bồi dưỡng, tập huấn PL về GĐTP và TPL theo quy định pháp luật hiện hành

Sở Tư pháp

 

Lãnh đạo Sở + Thanh tra Sở

Hội trường T4- Sở Tư pháp

( Theo hình thức trực tuyến Zoom )

8h00

Hội nghị công bố Quyết định thanh tra

Thanh tra tỉnh

 

Đ/c Nguyên (PGĐ) + Đ/c Ngân- Chánh thanh tra Sở

Trụ sở Thanh tra tỉnh

8h00

Họp BCĐ THADS tỉnh

UBND tỉnh

 

Đ/c Tuấn Anh (PGĐ)

Phòng họp số 2- UBND tỉnh

8h30

Hội nghị lấy ý kiến tham gia của các ngành, đơn vị trước khi Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh trình Chủ tịch UBND tỉnh

Thanh tra tỉnh

 

Thanh tra Sở

Trụ sở Thanh tra tỉnh

8h30

Xin ý kiến các đ.vị về một số nội dung liên quan quản lý một số hạng mục trên đường do cấp tỉnh quản lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh

Sở GTVT

 

Lãnh đạo Phòng XDKTVB

Hội trường T3- Sở GTVT

14h00

Hội nghị tập huấn thực hiện báo cáo điện tử trên HTTTBC của VPCP

UBND tỉnh

 

Đ/c Hà- P.CVP + Đ/c Tú- VP. Sở

Phòng họp số 1- UBND tỉnh

Thứ 7

04/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

05/12

     

 

   

 

Các tin đã đưa ngày: