Tư pháp Long An: Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2013 (07/10/2013)

Nhằm kịp thời đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2013 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2013, sáng ngày 10/7/2013, Sở Tư pháp Long An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2013

Ea Púk, Krông Năng: Người dân phấn khởi đón Đoàn TGPL lưu động về làm việc. (15/07/2013)

Ea Púk là xã đặc biệt khó khăn của huyện Krông Năng. Số hộ nghèo và người dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ cao, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, việc tiếp cận pháp luật còn nhiều hạn chế

Sở Tư pháp vận động xây tặng nhà tình thương cho hộ nghèo tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (06/07/2013)

Sáng ngày 24/8/2013, Sở Tư pháp đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước tổ chức trao nhà tình thương cho hộ gia đình ông Lâm Văn Cai tại xã Minh Thành.
Các tin đã đưa ngày: