Đề cương giới thiệu Luật tố tụng hành chính (06/07/2013)

.............Nhằm mục đích phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật đến với cán bộ, công chức và học sinh, sinh viên nhà trường, giúp mọi người nắm vững và thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền lợi của công dân nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, góp phần xây dựng thành công Chủ Nghĩa Xã Hội với một Nhà nước pháp quyền vững mạnh xây dựng một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh . ............Phòng Thanh tra kết hợp với công tác Pháp chế để gởi đến toàn thể Cán bộ, Công chức và Học sinh, Sinh viên nhà trường qua thông điệp. ............................." Hãy sống, học tập và làm việc theo đúng Pháp luật"

Đề cương giới thiệu luật tố tụng hình sự năm 2013 (06/07/2013)

Bộ luật tố tụng hình sự này thay thế Bộ luât tố tụng hình sự được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 1988 và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1990, ngày 22 tháng 12 năm 1992 và ngày 09 tháng 6 năm 2000.
Các tin đã đưa ngày: