Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015”

25/05/2018

Thực hiện Kế hoạch số  2821/KH-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh về tổ chức chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015” trên địa bàn tỉnh, ngày 21/5/2018 Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015” ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:   

I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THI

1. Đối tượng: Là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trừ thành viên Ban Tổ chức, tổ giúp việc, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm và những bộ phận trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi.

2. Nội dung thi: Một số quy định của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 và Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13.

3. Thời gian thi: Cuộc thi diễn ra theo từng tháng, bắt đầu từ tháng 6/2018 cho đến hết tháng 10/2018. Cụ thể:

- Vòng sơ khảo: Bắt đầu từ 01/6/2018 đến 20/10/2018

- Vòng chung khảo: Dự kiến cuối tháng 10 (Thời gian và địa điểm thi cụ thể thông báo sau)

II. HÌNH THỨC THI

1. Cách thức đăng ký dự thi

- Thí sinh tham gia thi trực tuyến trên website của cuộc thi như sau:   http://baovinhphuc.com.vn.

 - Thiết bị sử dụng:  Máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối internet.

 - Cách thức đăng ký: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản dự thi bằng Tiếng Việt có dấu đảm bảo thông tin chính xác theo Giấy khai sinh (hoặc Chứng minh thư nhân dân), bao gồm: họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại (đối với người chưa có chứng minh nhân dân ).

- Thông tin thí sinh đăng ký là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi xét và trao giải. Ban Tổ chức cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với thí sinh có trên 01 tài khoản hoặc có bất kỳ thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.

2. Các vòng thi, cách tính điểm

 - Vòng sơ khảo:  Một thí sinh chỉ được tham gia thi mỗi tháng một lần.

Mỗi thí sinh tham gia dự thi chọn một bộ đề có 20 câu hỏi trắc nghiệm theo mục I của thể lệ này. Trong thời gian 06 phút thí sinh phải trả lời các câu hỏi bằng cách chọn đáp án đúng A,B,C,D.  Trả lời đúng được 02 điểm/câu hỏi; bỏ qua hoặc trả lời sai không bị trừ điểm. Hệ thống phần mềm tự động tính giờ làm bài của thí sinh. Sau khi hết thời gian quy định, phần mềm tự động ngắt và thông báo kết quả.

Hàng tháng Ban tổ chức sẽ lựa chọn 03 thí sinh đạt số điểm cao nhất để trao giải. Ban tổ chức sẽ thông báo kết quả đạt giải hàng tháng trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp, Báo Vĩnh Phúc online và Báo Vĩnh Phúc hàng ngày. Trường hợp có nhiều thí sinh cùng đạt số điểm bằng nhau thì sẽ chọn thí sinh có thời gian trả lời ngắn hơn.

- Vòng chung khảo: Ban Tổ chức sẽ chủ động bố trí một địa điểm để tổ chức thi chung khảo tập trung (có thông báo sau)

Các thí sinh đạt giải hàng tháng sẽ tham gia thi vòng chung khảo. Mỗi thí sinh sẽ trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trong bộ đề do Ban tổ chức chuẩn bị trong thời gian 15 phút. Trả lời đúng được 02 điểm/câu hỏi; bỏ qua hoặc trả lời sai không bị trừ điểm. Hệ thống phần mềm tự động tính giờ làm bài của thí sinh. Sau khi hết thời gian quy định, phần mềm tự động ngắt và thông báo kết quả. Ban tổ chức sẽ căn cứ vào kết quả làm bài để trao các giải nhất, nhì, ba và các giải khuyến khích.

III. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Vòng sơ khảo hàng tháng: Bao gồm 03 giải (01 giải nhất, 01 giải nhì; 01 giải ba) dành cho 03 thí sinh có kết quả dự thi cao nhất/tháng. Mức giải thưởng như sau:

- 01 Giải nhất: Trị giá 1.500.000đ

- 01 Giải nhì : Trị giá 1.000.000đ

- 01 Giải ba : Trị giá 500.000đ

2. Vòng chung khảo: Bao gồm 10 giải (01 giải nhất, 02 giải nhì; 03 giải ba, 04 giải khuyến khích) dành cho 10 thí sinh có kết quả dự thi cao nhất. Ban Tổ chức cuộc thi trao giấy chứng nhận đạt giải và giải thưởng. Mức giải thưởng như sau:

- 01 Giải nhất: Trị giá 5.000.000đ

- 02 Giải nhì : Mỗi giải trị giá 3.000.000đ

- 03 Giải ba : Mỗi giải trị giá 2.000.000đ

- 04 Giải khuyến khích: Mỗi giải trị giá 1.000.000đ

Tổng trị giá giải thưởng của 02 vòng thi trị giá: 36.000.000 đ (Ba mươi sáu triệu đồng)

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC

- Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật- Sở Tư pháp Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211.3845.508

- Phòng Báo Vĩnh Phúc điện tử- Báo Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211.3862.567

Trên đây là Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015”, Ban Tổ chức cuộc thi có thể điều chỉnh, bổ sung thể lệ để phù hợp với tình hình thực tế. Mọi thông báo được cập nhật trên Website http://sotp.vinhphuc.gov.vn hoặc http://baovinhphuc.com.vn.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: