Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng công chứng Bình Xuyên

11/09/2018

Thực hiện Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng và Quyết định số 147/QĐ-STP ngày 10/9/2018 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Bình Xuyên, Sở Tư pháp thông báo đến quý cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan như sau:

Văn phòng công chứng Bình Xuyên, có trụ sở tại: Khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, do bà Nguyễn Thị Nga (Trưởng Văn phòng) làm người đại diện, chấm dứt hoạt động kể từ ngày 10/9/2018.

Căn cứ chấm dứt hoạt động: Bị thu hồi quyết định cho phép thành lập và thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng do không thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Công chứng 2014.

Vậy, Sở Tư pháp thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết./.

Các tin đã đưa ngày: