Chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng Lập Thạch

03/01/2020

Thực hiện Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày  30 tháng  12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng và Quyết định số 02/QĐ-STP ngày 03 tháng 01  năm 2020 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Lập Thạch, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc thông báo đến Quý cơ quan, tổ chức có liên quan như sau:

Văn phòng công chứng Lập Thạch có trụ sở tại Tổ dân phố Hoa Lư, thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; do ông Lý Thái Khôn (Trưởng văn phòng) làm đại diện, chấm dứt hoạt động kể từ ngày 30 tháng  12 năm 2019.

Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc thông báo đến quý cơ quan, tổ chức có liên quan để biết./.

 

Các tin đã đưa ngày: