Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng

05/10/2020

Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho 03 tổ chức hành nghề công chứng, cụ thể như sau:

1. Văn phòng công chứng Huy Hoàng (địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) - Thay đổi trưởng Văn phòng công chứng từ ông Bùi Xuân Minh sang ông Kim Văn Ánh - Đổi tên Văn phòng công chứng từ Văn phòng công chứng Huy Hoàng thành Văn phòng công chứng Kim Ánh. - Một công chứng viên hợp danh là ông Bùi Xuân Minh xin thôi không hành nghề tại Văn phòng. Sở Tư pháp đã cấp lại giấy ĐKHĐ số 50/TP-ĐKHĐ ngày 07/8/2020.

2. Văn phòng công chứng Nguyễn Minh Hiên Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động số 51/TP-ĐKĐ ngày 06/10/2020, nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở từ phố Thành Đỏ, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc sang số nhà 34, phố Lê Lợi, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Văn phòng công chứng Lê Cân (địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) 2 - Bổ sung 01 công chứng viên hợp danh là bà Lê Thị Phương. - Thay đổi tên gọi từ Văn phòng công chứng Phạm Dương Đúng thành Văn phòng công chứng Lê Cân. - Một công chứng viên hợp danh là ông Trần Gia Tuấn xin thôi không hành nghề tại Văn phòng. Sở Tư pháp cấp lại giấy ĐKHĐ số 49/TP-ĐKHĐ ngày 14/7/2020. Các nội dung khác trong Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng không thay đổi. Vậy Sở Tư pháp thông báo đến các Quý cơ quan biết./.

Các tin đã đưa ngày: