Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả trong những năm qua và những năm tiếp theo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản- Sở Tư pháp Vĩnh Phúc

15/11/2017

Theo quy định của Luật đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 được Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua kỳ họp thứ 2 ngày 17 tháng 11 năm 2016 tại Điều 40 Luật đấu giá quy định các hình thức đấu giá để cơ quan có tài sản và tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp có thể lựa chọn một trong 4 hình thức sau đây: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói; Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Đấu giá trực tuyến.

Như vậy, lựa chọn hình thức đấu giá nào và phương thức ra sao để có phương án cụ thể, khả thi và đạt hiệu quả cao nhất trong một cuộc đấu giá tài sản (bất kể loại tài sản nào). Tuy nhiên tùy theo từng loại tài sản mà ta có những phương án khác nhau để áp dụng vào cuộc đấu giá cho phù hợp với từng loại tài sản đó. Trước hết cần xác định:

Một trong những nguyên căn hàng đầu là việc tránh để lộ, lọt thông tin. Xác định đúng “bệnh” để tìm “phác đồ điều trị” phù hợp được đánh giá là đã thành công một nửa. Do vậy, tiêu chí bảo mật thông tin tuyệt đối được đặt làm “kim chỉ nam” khi xây dựng hình thức, phương thức đấu giá đã được Trung tâm quán triệt qua tất cả những vụ việc, thông qua những cuộc họp phòng, họp cơ quan, nhất là những tài sản có những điểm nóng, các cò rễ có cơ hội làm ăn để lộng hành.

So với phương pháp đấu giá truyền thống trước đây: Chủ yếu là đấu giá bằng bỏ phiếu nhiều vòng tại cuộc bán đấu giá, thay vào đó thì những năm đây Trung Tâm đã lựa chọn phương án thiên nhiều hơn về đấu giá theo hình thức trả giá bằng lời nói tại cuộc bán đấu giá, nhất là đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp đây có thể coi là bước đột phá trong giải pháp, hạn chế tối đa sự can thiệp của “cò” đấu giá.  

Khách hàng sau khi tham khảo hồ sơ, xem tài sản và quyết định giá mua của mình sẽ tiến hành thủ tục nộp tiền đặt trước vào một trong những số tài khoản của tổ chức thực hiện việc bán đấu giá tại một ngân hàng thương mại do mình lựa chọn (Khách hàng có thể nộp một hoặc 2 ngân hàng khác nhau để tránh việc kể cả Ngân hàng để lộ, lọt thông tin). Toàn bộ chứng từ nộp tiền, đơn tham gia và phiếu trả giá được khách hàng cho vào phong bì thư dán kín và bỏ vào hòm phiếu đã được niêm phong tại trụ sở của tổ chức bán đấu giá. Hay khi xây dựng quy chế Trung tâm còn áp dụng hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp tức khi nộp hồ sơ và phiếu trả giá chỉ nhận duy nhất qua đường bưu điện mà không đến nộp trực tiếp tại Trung tâm.

Với phương pháp này, bên cạnh việc giữ được bí mật thông tin khách hàng. Bên cạnh đó, có thể vận dụng nếu có 3 khách hàng cùng trả giá cao nhất trong cùng một tài sản thì tổ chức đấu giá có thể quyết định cho 3 khách hàng này vào tham gia đấu giá tiếp vòng 2, hoặc bốc thăm để xác định người trúng đấu giá. Như vậy với phương án đấu giá này nhất là đối với đấu giá Quyền sử dụng đất đã làm cho “cò đất” không có cơ hội tham gia vào vòng trong do không dám trả giá cao (sợ phải “ôm” đất hoặc bị mất khoản tiền đặt trước) và như vậy, chỉ có người có nhu cầu về đất ở đích thực mới tham gia đấu giá.

Với phương án đấu giá này chỉ trong một thời gian ngắn vừa qua. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản-Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc đã bán đấu giá thành công rất nhiều cuộc đấu giá, có nhiều cuộc đấu giá, giá bán tăng gấp đôi so với giá khởi điểm, cuộc bán đấu giá diễn ra sôi nổi và vô cùng khách quan, chỉ tính riêng 2 cuộc đấu giá trong năm 2017 Trung tâm đã thu chênh lệch so với giá khởi điểm gần 20 tỷ đồng. Qua đó huy động tối đa nguồn thu ngân sách Nhà nước, có cuộc đấu giá tỷ lệ vượt giá khởi điểm khoảng gần 40%. Theo thống kê tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh, nếu thực hiện theo phương pháp cũ thì mức vượt giá khởi điểm cũng chỉ từ 5-6%). Đặc biệt, đã hạn chế tiêu cực trong đấu giá về vấn nạn “cò” làm lũng đoạn giá là điều dễ nhận thấy khi đất sống của “cò” đã bị thu hẹp ngay tại phiên đấu giá.

Như vậy có thể nhận thấy “Việc áp dụng phương pháp đấu giá theo phương thức nêu trên cần nhân rộng và áp dụng tại những phiên đấu giá để bán tài sản có tính nhạy cảm (bao gồm bán đấu giá quyền sử dụng đất và các tài sản khác) nhằm hạn chế tiêu cực. Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục nghiên cứu, đề ra một số hình thức, phương pháp đấu giá phù hợp đặc điểm cụ thể của từng loại tài sản, từng vùng khác nhau trên địa bàn tỉnh, bên cạnh mục đích bán được tài sản, đảm bảo nguồn thu ngân sách, còn phải góp phần bình ổn giá cả, đảm bảo an sinh xã hội. Tránh đầu cơ và các hiện tượng tiêu cực dễ phát sinh trong đấu giá”.

Bên cạnh đó, ngoài đổi mới về hình thức, phương thức đấu giá, Trung tâm cho rằng cần có quy định cụ thể về trách nhiệm phối hợp giữa chính quyền địa phương, lực lượng công an và các tổ chức bán đấu giá trong việc bảo vệ các phiên đấu giá, nhất là những phiên mà tài sản bán đấu giá có giá trị lớn.

Trần Thị Tưởng

                                                        Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản

Các tin đã đưa ngày: