Thông báo bán đấu giá tài sản số 187

25/03/2020

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc (Trung tâm). Địa chỉ đường Phạm văn Đồng, P Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

2.Tên, địa chỉ cơ quan có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - CN huyện Lập thạch. Đ/c Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản.

- Thời gian: Tài sản 1: Hồi 08h00’ ; Tài sản 2: Hồi 9h00, tài sản 3 hồi 10h00 ngày 14/4/2020

ịa điểm: Tại Hội trường Trung tâm.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá.

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất: DT 648m2. (Trong đó 400m 2 đất ở,  248m2  đất trồng câu lâu năm) tại thửa đất số 01, tờ bản đồ: 50 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CB 571309 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 15/9/2016, sổ vào sổ cấp GCNQSDĐ: CS 00645 và tài sản gắn liền trên đất gồm Nhà xây cấp 4 diện tích khoảng 70m2 tên ông Bùi Văn Quang. Địa chỉ thửa đất tại Thôn Ngọc, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất: DT 1668,8m2. (Trong đó 200m 2 đấtt ở,  1468,8m2  đất vườn) tại thửa đất số 7, tờ bản đồ: 53 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CN 915787 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 11/6/2018, và tài sản gắn liền trên đất gồm Nhà xây cấp 4 diện tích khoảng 80m2 tên ông Nguyễn Văn Tùng. Địa chỉ thửa đất tại thôn Đá Trắng, xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tài sản 3: Quyền sử dụng đất: DT 5.016,2m2. (Trong đó 200m 2 đất ở,  4.816,2m2  đất trồng cây lâu năm) tại thửa đất số 67, tờ bản đồ: 32 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CQ 057805 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 16/01/2019, Số vào sổ cấp GCNQSDĐ: CS 01405, và tài sản gắn liền trên đất gồm Nhà xây cấp 4 + CTP 150m2 tên ông Ngụy Văn Hải. Địa chỉ thửa đất tại thôn Thắng Lợi, xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

5.Giá khởi điểm:

+ Tài sản 1: 451.724.850đ (Bốn trăm năm mươi mốt triệu, bảy trăm hai mươi tư ngàn, tám trăm năm mươi đồng chẵn).

Tài sản 2: 369.440.000đ (Ba trăm sáu mươi chín triệu, bốn trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn).

Tài sản 3: 540.810.000đ (Năm trăm bốn mươi triệu, tám trăm mười ngàn đồng)

Giá của tài sản trên chưa bao gồm: Thuế GTGT, thuế, phí và lệ phí liên quan đến chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản. người trúng đấu giá phải chịu các khoản thuế, phí và lệ phí liên quan đến chuyển quyền sử dụng tài sản.     

6.  Tiền mua hồ sơ, Tiền đặt trước:

          + Tiền mua hồ sơ: - Tài sản 1,2 : 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng)

                                             - Tài sản 3: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)

          + Tiền đặt trước.

          - Tài sản 1: 80.000.000,đ ( Tám mươi triệu đồng chẵn).

          - Tài sản 2: 60.000.000, đ (Sáu mươi triệu đồng chẵn).

          - Tài sản 3: 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng chẵn)

7.  Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Sau khi mua hồ sơ, khách hàng nộp số tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (hạn cuối 10h00’ ngày 13/4/2020  theo STK:  114.0000.81334 tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc, tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - chi nhánh VĩnhPhúc.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có điều kiện về kinh tế, trừ các trường hợp quy định tại k4, Đ38 Luật đấu giá. Mỗi hộ gia đình chỉ được một người tham gia đấu giá một tài sản.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ: Trung tâm theo SĐT: 0972.668.517; 0972.531.452.

Các tin đã đưa ngày: