Thông báo bán đấu giá tài sản số 188

24/03/2020

1. Tên tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Cơ quan có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Đảo.

Địa chỉ: thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

- Thời gian: Vào hồi 14h00 ngày 14/4/2020.

- Địa điểm: tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá; giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản

Quyền sử dụng 555,1m2 đất (trong đó: 200m2 đất ở, 355,1m2 đất vườn) thuộc thửa đất số 134, tờ bản đồ số 43, giấy chứng nhận QSDĐ số CE 067878 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 30/9/2019 đứng tên ông Đào Anh Huân, địa chỉ thửa đất tại thôn Làng Chanh, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc; cùng toàn bộ tài sản gắn liền với đất (Chi tiết tài sản theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 21/02/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Đảo và Chứng thư thẩm định giá số 06/2020/CT-TĐG ngày 03/3/2020 của Công ty TNHH thẩm định giá - đấu giá Vĩnh Phúc).

Người trúng đấu giá phải chịu các khoản thuế, phí và lệ phí liên quan đến chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Giá khởi điểm: 361.145.000đồng (Ba trăm sáu mươi mốt triệu, một trăm bốn mươi năm nghìn đồng).

Tiền đặt trước: 50.000.000đồng (Năm mươi triệu đồng).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng (Hai trăm nghìn đồng).

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (01 vòng qua đường bưu chính).

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Vào giờ hành chính trong 02 ngày 06/4/2020 và 07/4/2020 (Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm để được hướng dẫn).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian tham khảo và mua hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 24/3/2020 đến 10h00 ngày 13/4/2020 tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm trước 11h00 ngày 13/4/2020. Tài khoản số: 120.0000.72470 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Xuyên, tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc.

Sau khi mua hồ sơ, khách hàng điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá của khách hàng được cho vào bì thư của công ty bưu chính và gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu chính đến Trung tâm (địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) trước 16h00 ngày 13/4/2020.

8. Thời gian, địa điểm trả tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

Chi tiết liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc (Điện thoại: 0972.531.452; 0975.875.934)./.

Các tin đã đưa ngày: