Hội thảo trao đổi, hoàn thiện kết quả báo cáo rà soát các quy định của Bộ Luật dân sự năm 2015 với các văn bản QPPL có liên quan

01/06/2018

Ngày 31/5/2018, tại Hà Nội, trong khổ hợp tác với Dự án Phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam (Dự án NLD) do Chính phủ Canada tài trợ, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo trao đổi, hoàn thiện kết quả báo cáo rà soát các quy định của Bộ Luật dân sự năm 2015 với các văn bản QPPL có liên quan. Tham dự hội thảo có đại diện đến từ Bộ Tư pháp, các cơ quan nghiên cứu khoa học, Bộ, ngành trung ương, các trường đại học giảng dạy chuyên ngành luật, các cơ quan, tổ chức ở địa phương. Đ/c Nguyễn Thanh Tú- Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự-kinh tế, Bộ Tư pháp chủ trì hội thảo.

Đ/c Nguyễn Thanh Tú chủ trì hội thảo

Hội thảo đã được nghe các nhà nghiên cứu, các giảng viên, các đại biểu giới thiệu những nội dung cơ bản của các bài viết, trong đó:

- Báo cáo rà soát đánh giá các quy định của BLDS năm 2015 và các VBQPPL có liên quan về lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, giao dịch bảo  đảm (Bùi Thị Thanh Hằng, Giảng viên Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội);

- Báo cáo rà soát đánh giá các quy định của BLDS năm 2015 và các VBQPPL có liên quan về thương mại, bảo vệ người tiêu dùng (Trần Văn Biên, Phó Tổng biên tập Tạp chí Nhà nước và Pháp luật);

- Báo cáo rà soát đánh giá các quy định của BLDS năm 2015 và các VBQPPL có liên quan về phương thức bảo vệ quyền tài sản (Bùi Minh Hồng, Giám đốc Viện Luật so sánh, Trường Đại học Luật Hà Nội);

- Báo cáo rà soát đánh giá các quy định của BLDS năm 2015 và các VBQPPL có liên quan về chủ thể quan hệ pháp luật (Quách Thúy Quỳnh, Chuyên viên pháp lý Tập đoàn Pan Group JSC);

- Báo cáo rà soát đánh giá các quy định của BLDS năm 2015 và các VBQPPL có liên quan về sở hữu trí tuệ (Tạ Thị Minh Lý, Nguyên Cục trưởng Cục TGPL, Bộ Tư pháp);

Các bài nghiên cứu đã đánh giá sự phù hợp của Bộ Luật dân sự năm 2015 với thực tiễn, thông lệ quốc tế, sự thống nhất giữa các quy định của Bộ luật với các quy định của pháp luật có liên quan. Bà Bùi Thị Thanh Hằng, Giảng viên Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội qua bài viết đã đánh giá: Một số văn bản pháp luật về tín dụng ngân hàng và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ được ban hành sau BLDS năm 2015 tỏ ra tương thích với Bộ luật khi khẳng định chủ thể tham gia quan hệ tín dụng ngân hàng và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bao gồm cá nhân và pháp nhân, tuy nhiên vẫn còn những những điểm chưa phù hợp với  Bộ luật, chẳng hạn: Một số văn bản Luật, văn bản dưới Luật được ban hành trước BLDS năm 2015 liên quan đến tín dụng ngân hàng và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ có những quy định ghi nhận sự tồn tại và tham gia quan hệ dân sự, kinh tế của thực thể pháp lý không phải là cá nhân, pháp nhân. Những thực thể pháp lý được coi là các loại hình tổ chức độc lập với thành viên hoặc chủ sở hữu và được xem là chủ các quan hệ pháp luật lao động, sản xuất kinh doanh, đầu tư, tín dụng ngân hàng…gồm: các hộ gia đình sử dụng đất, hộ gia đình làm kinh tế trang trại, hộ gia đình cá thể, các doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức hành nghề khác được tổ chức thành lập theo mô hình doanh nghiệp tư nhân như: Văn phòng luật sư, Văn phòng thừa phát lại, Quỹ đầu tư chứng khoán, Nhà thầu liên doanh…trong khi đó, Thông tư 32/2016/TT-TT-NHNN ngày 26/12/2016 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2014/TT-NH ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở rộng và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng tỏ ra không hợp lý khi khẳng định chủ thể mở, sử dụng tài khoản và chủ thể vay vốn là cá nhân và pháp nhân mà không có điều khoản chuyển tiếp giải quyết vấn đề các thực thể pháp lý không có tư cách pháp nhân như hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh…

Qua Báo cáo rà soát đánh giá các quy định của BLDS năm 2015 và các VBQPPL có liên quan về thương mại, bảo vệ người tiêu dùng, Phó Tổng biên tập Tạp chí Nhà nước và Pháp luật Trần Văn Biên đánh giá: Về mối quan hệ giữa chế tài phạt vi phạm và chế tài bồi thường thiệt hại thì BLDS và Luật thương mại quy định khác nhau giữa chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại. Luật thương mại năm 2005 quy định bên bị vi phạm có quyền áp dụng cả chế tài phạt vi phạm và buộc bồi thường thiệt hại, khi có thỏa thuận phạt vi phạm. Các đại biểu tham dự Hội thảo cũng đã góp ý, phản biện các bài nghiên cứu, theo đó các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề chủ thể quan hệ pháp luật dân sự, đại diện, chủ thể hợp đồng dân sự và một số giao dịch thực tiễn mới xuất hiện như tiền ảo, giao dịch địa chỉ facebook, email…, một số tồn tại, khó khăn vướng mắc trong thực hiện các giao dịch, hợp đồng liên quan đến tài sản chung của vợ, chồng, bảo lãnh, giao dịch bảo đảm, sở hữu trí tuệ…

Hội thảo với mục đích hoàn thiện các báo cáo của các tác giả, qua đó đề xuất rà soát các quy định của Bộ Luật dân sự năm 2015 với các quy định có liên quan để có những đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan hoặc có những giải pháp phù hợp nhằm tổ chức thực hiện tốt Bộ luật, đưa những quy định mới của Bộ luật vào cuộc sống đáp ứng điều chỉnh các quan hệ dân sự phong phú, đa dạng trên thực tế./.

Anh Tuấn- XD&KTVBQPPL

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: