Hội thảo Giải pháp nâng cao chất lượng công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và tiêu chí đánh giá chất lượng công tác soạn thảo văn bản QPPL của Bộ, ngành, địa phương

21/06/2018

Ngày 19/6/2018 tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và tiêu chí đánh giá chất lượng công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, ngành, địa phương”, dưới sự chủ trì của ông Phan Chí Hiếu- Thứ trưởng Bộ Tư pháp và ông Võ Văn Tuyển- Phó Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật- Bộ Tư pháp.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, cán bộ pháp chế một số Bộ, ngành ở Trung ương như Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ…, cán bộ Sở Tư pháp Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và một số chuyên gia pháp lý, nhà khoa học, cán bộ thực hiện công tác xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp.

Ông Phan Chí Hiếu- Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu Khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phan Chí Hiếu nhận định kể từ khi thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (viết tắt Luật BHVBQPPL), công tác xây dựng pháp luật của Bộ, ngành, địa phương đã có tiến bộ đáng kể, tuy nhiên, chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn một số hạn chế. Luật BHVBQPPL đã tách quá trình xây dựng pháp luật thành 2 công đoạn là xây dựng chính sách, đánh giá tác động của chính sách và giai đoạn soạn thảo nội dung văn bản quy phạm pháp luật (hay là cụ thể hóa chính sách) nhằm hạn chế những chính sách ban hành không phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng của văn bản QPPL. Tuy nhiên, trên thực tế, một số địa phương vẫn còn tình trạng ban hành văn bản trái pháp luật như không đúng thẩm quyền, không tuân theo quy trình ban hành văn bản QPPL, việc tổ chức thực hiện lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản chưa đầy đủ, còn hình thức; thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản không đúng theo yêu cầu; một số văn bản được ban hành nhưng chưa áp dụng được trên thực tế… Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, bao gồm cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó có nguyên nhân quan trọng là công tác soạn thảo văn bản vẫn chưa được quan tâm, chuẩn bị kỹ lưỡng.

Do vậy, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội thảo để thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng pháp luật, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác soạn thảo văn bản QPPL và tiêu chí đánh giá chất lượng công tác soạn thảo văn bản QPPL của bộ, ngành, địa phương.

Ông Võ Văn Tuyển- Vụ phó Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật- Bộ Tư pháp

trình bày tham luận tại Hội thảo

Hội thảo đã được nghe các chuyên gia pháp lý trình bày 04 tham luận, báo cáo, gồm: “Báo cáo đánh giá về chất lượng dự án, dự thảo văn bản QPPL và các giải pháp nâng cao chất lượng dự án, dự thảo văn bản QPPL” do ông Võ Văn Tuyển – Vụ phó Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật trình bày; Tham luận “Một số giải pháp nâng cao chất lượng dự thảo văn bản QPPL của thành phố Hà Nội” do ông Nguyễn Công Anh- Trưởng phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội trình bày); Bài nghiên cứu “Bảo đảm sự ổn định của hệ thống pháp luật: yêu cầu quan trọng trong hoạt động xây dựng, soạn thảo văn bản QPPL” do ông Nguyễn Văn Cương- Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý- Bộ Tư pháp trình bày; “Tiêu chí đánh giá tính hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật” do ông Hoàng Xuân Hoan- Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp trình bày.

Sau khi nghe các chuyên gia trình bày, các đại biểu tham dự hội thảo đã tích cực thảo luận, phát biểu trao đổi ý kiến, chia sẻ khó khăn, vướng mắc cũng như kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng công tác soạn thảo văn bản QPPL cũng như bổ sung một số tiêu chí đánh giá tính hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của dự thảo văn bản QPPL.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, lãnh đạo Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật nhất trí với nhiều ý kiến tại Hội thảo cho rằng nhân tố con người là yếu tố quan trọng nhất góp phần quyết định chất lượng của một văn bản pháp luật, đồng thời đánh giá cao phần trình bày của các chuyên gia và các ý kiến phát biểu của đại biểu, đồng thời ghi nhận các ý kiến đóng góp để nghiên cứu, xem xét trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 cho phù hợp với thực tiễn.

Thu Hường- XDVB

 

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: