Hội nghị công tác pháp chế năm 2018 và đánh giá tác động chính sách, xã hội với các cơ quan thẩm định, thẩm tra

06/07/2018

Ngày 26/6/2018, tại Hà Nội, thực hiện Kế hoạch công tác pháp chế năm 2018, Kế hoạch số 779/KH-BLĐTBXH-BTP ngày 02/03/2018 về phối hợp thực hiện công tác pháp luật giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp năm 2018, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công tác pháp chế năm 2018 với chủ đề: “Đánh giá tác động chính sách, xã hội với các cơ quan thẩm định, thẩm tra”. Tham dự hội nghị có đại diện đến từ Bộ Tư pháp, các cơ quan nghiên cứu khoa học, Bộ, ngành trung ương, các đại diện là chuyên gia nước ngoài, đại diện một số Sở Tư pháp các tỉnh, thành. Đ/c Nguyễn Hồng Tuyến- Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.

Đ/c Nguyễn Hồng Tuyến phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã tập trung thảo luận Báo cáo về tình hình triển khai công tác pháp chế, trao đổi thảo luận về nghiệp vụ  xây dựng báo cáo đánh giá tác động chính sách, những khó khăn, vướng mắc, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế; hội nghị được các chuyên gia của Bộ Tư pháp, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng đánh giá tác động chính sách (đánh giá tác động về: kinh tế, xã hội, giới, đánh giá tác động của thủ tục hành chính và đánh giá tác động đối với hệ thống pháp luật) trong đề nghị xây dựng Nghị quyết. Tại Hội nghị nhiều tình huống thực hành trong đánh giá chính sách về xã hội, thủ tục hành chính đã được sôi nổi thảo luận trong việc đề ra các giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn yêu cầu, kỹ năng phân tích lợi ích, tính tiêu cực, tích cực của chính sách…   

Với mục đích đánh giá những kết quả đạt được của công tác pháp chế 6 tháng đầu năm 2018, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc để đề ra những giải pháp và nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, tăng cường chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật trong đánh giá chính sách, hội nghị có ý nghĩa cả về thực tiễn và khoa học, góp phần quan trọng trong hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2020./.

Anh Tuấn- XD&KTVBQPPL

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: