Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

09/07/2018

Sáng ngày 6/7/2018, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp tại 64 điểm cầu. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng –  chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, lãnh đạo một số Sở, ngành, các tổ chức giám định tư pháp của tỉnh.

Giới thiệu một số nội dung cơ bản của Đề án, Cục trưởng Đỗ Hoàng Yến tập trung nêu 3 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Đề án. Cụ thể, nhóm thứ nhất là tiếp tục hoàn thiện chế định giám định tư pháp (GĐTP); thứ 2 là tiếp tục hoàn thiện tổ chức GĐTP, nâng cao chất lượng người GĐTP, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định; thứ 3 là tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về GĐTP.

Về nâng cao chất lượng đội ngũ giám định viên tư pháp, Đề án giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ giám định cho đội ngũ người giám định tư pháp và người tiến hành tố tụng; giao Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ,  ngành nghiên cứu, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Đề án đẩy mạnh xã hội hóa GĐTP trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng và các lĩnh vực khác theo quy định của Luật GĐTP, bảo đảm điều kiện để thực hiện xã hội hóa được các lĩnh vực Bên cạnh đó, bà Đỗ Hoàng Yến cũng trình bày một số nội dung của Quy chế phối hợp liên ngành số 992/QCPH-BTP-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC trong công tác GĐTP.

Hội nghị đã được nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận của đại diện một số Bộ, ngành và các địa phương, trong đó tập trung vào những vướng mắc, khó khăn về trưng cầu giám định, thực hiện giám định, chi phí chi trả cho hoạt động giám định, quy trình giám định, việc xã hội hóa hoạt động giám định. Đặc biệt là hiện nay có một số tỉnh đang có chủ trương sáp nhập Trung tâm pháp y tỉnh vào Bệnh viện đa khoa tỉnh hoặc sáp nhập Trung tâm pháp y với Trung tâm giám định y khoa tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng nhấn mạnh, công tác giám định tư pháp là một lĩnh vực khó, phức tạp, nếu không nâng cao nhận thức và thực sự quan tâm thì khó đạt hiệu quả cao trong công tác này. Việc ban hành Đề án nhằm tiếp tục đổi mới và tạo chuyển biến căn bản, đột phá về chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động tố tụng trong thời gian tới đồng thời thúc đẩy xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp. Thứ trưởng Trần Tiến Dũng tin tưởng việc triển khai Đề án 250 sẽ tạo chuyển biến, động lực mới trong công tác này, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách tư pháp, phòng chống tội phạm. Việc thực hiện nhiệm vụ Đề án đúng tiến độ là yêu cầu bắt buộc, là trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ được giao, trong đó tiếp tục quán triệt những nội dung cơ bản của Đề án, có giải pháp thiết thực để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, của đội ngũ cán bộ và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác giám định tư pháp. Đề nghị Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giám định viên tư pháp đảm bảo chất lượng, củng cố trang thiết bị còn lạc hậu; Đề nghị các cơ quan ngang Bộ quản lý các lĩnh vực giám định không có giám định viên chuyên trách cần đề ra quy trình giám định, quy định đầu mối của Bộ, ngành, cơ quan ngang bộ báo cáo người có thẩm quyền để phân công người giám định, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh thực hiện trưng cầu giám định./.

Minh Lượng- BTTP

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: