Hội thảo “Kiểm tra văn bản theo các nguồn thông tin, thực trạng và giải pháp” và “Góp ý hoàn thiện kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 (kỳ thứ 02) của Bộ Tư pháp

30/07/2018

Trong 02 ngày 26 và 27/7/2018, tại Hà Nội, thực hiện Quyết định số 2317/QĐ-BTP ngày 16/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động Dự án quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG) năm 2018, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo “Kiểm tra văn bản theo các nguồn thông tin, thực trạng và giải pháp” và “Góp ý hoàn thiện kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 (kỳ thứ 02) của Bộ Tư pháp. Tham dự hội thảo có đại diện đến từ Bộ Tư pháp, các cơ quan nghiên cứu khoa học, Bộ, ngành trung ương, các trường đại học giảng dạy chuyên ngành luật, 13 Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố. Đ/c Đồng Ngọc Ba- Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì hội thảo.

Đ/c Đồng Ngọc Ba chủ trì hội thảo

Hội thảo đã được nghe các nhà nghiên cứu, các giảng viên, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ, đề xuất những giải pháp kiến nghị liên quan đến kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, theo đó tập trung vào các nội dung:

- Đánh giá những kết quả đạt được; những hạn chế, tồn tại trong thể chế cũng như trong triển khai hoạt động kiểm tra văn bản theo các nguồn thông tin;

- Tổng hợp những ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động kiểm tra theo các nguồn thông tin;

- Đề xuất những kiến nghị, giải pháp có cơ sở khoa học và thực tiễn áp dụng nhằm hoàn thiện về mặt thể chế cũng như tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động kiểm tra văn bản theo các nguồn thông tin;

- Lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện hệ thống hóa kỳ thứ 2 (2014-2018) của Bộ Tư pháp;

Hội thảo cũng thảo luận để kịp thời tháo gỡ những khó khăn,vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018 thông qua kết quả hệ thống hóa của Bộ Tư pháp; các giải pháp nâng cao năng lực của công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 của Bộ Tư pháp và công chức của các cơ quan đơn vị khác trong quá trình phối hợp tham gia thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác này tại Bộ Tư pháp  và các Bộ, ngành, địa phương.

Hội thảo với mục đích nêu ra các quy định hiện hành và thực trạng thực hiện, đề xuất hoàn thiện các quy định về kiểm tra văn bản theo các nguồn thông tin; góp ý vào Báo cáo hệ thống hóa kỳ thứ  2 (2014-2018) của Bộ Tư pháp sẽ có những thông tin quan trọng, những đề xuất, kiến nghị có giá trị, ý nghĩa trong quá trình nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL trên phạm vi toàn quốc./.

Anh Tuấn- XD&KTVBQPPL

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: