Hội thảo “Tọa đàm trao đổi, giải đáp vướng mắc về xây dựng, phân tích, đánh giá tác động, thẩm định và thông qua chính sách”

24/08/2018

Ngày 21/8/2018, nhằm nâng cao chất lượng lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành và địa phương theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo “Tọa đàm trao đổi, giải đáp vướng mắc về xây dựng, phân tích, đánh giá tác động, thẩm định và thông qua chính sách”. Tham dự hội thảo có đại diện đến từ Bộ Tư pháp, các cơ quan nghiên cứu khoa học, Bộ, ngành trung ương, Bộ Lao động, thương binh- Xã hội, Vụ pháp luật- Văn phòng Chính phủ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố. Đ/c Trần Anh Đức- Phó vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về Xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì hội thảo.

Đồng chí Đ/c Trần Anh Đức chủ trì hội thảo

Hội thảo đã được nghe các nhà nghiên cứu, các đại biểu trình bày các tham luận:

- Báo cáo tổng quan thực trạng công tác lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở trung ương và địa phương (Bộ Tư pháp);

- Thực tiễn xây dựng, phân tích, đánh giá tác động của chính sách trong thực tiễn lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động (Bộ LĐTBXH);

- Thực tiễn thẩm định chính sách trong Nghị quyết của HĐND Thành phố (Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội);

- Một số khó khăn, vướng mắc về công tác lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Giang (Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang);

- Thực tiễn xây dựng, phân tích, đánh giá tác động của chính sách trong thực tiễn lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Y tế (Bộ Y tế);

- Thực tiễn thông qua chính sách của Chính phủ trong đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh do bộ, cơ quan ngang bộ đề xuất (Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ);

- Thực tiễn xây dựng, phân tích, đánh giá tác động của chính sách trong thực tiễn lập đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND ở Vĩnh Phúc (Sở Tư pháp Vĩnh Phúc);

- Thực tiễn thẩm định chính sách trong đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh do bộ, cơ quan ngang bộ đề xuất (Vụ Pháp luật dân sự-kinh tế, Bộ Tư pháp).

Qua Hội thảo, các đại biểu được chia sẻ những kết quả đạt được trong việc thực hiện đề nghị xây dựng chính sách trong các văn bản của trung ương và địa phương, những khó khăn vướng mắc, đề xuất, kiến nghị. Hội thảo cũng đã được đại diện Bộ, ngành trung ương giải đáp những thắc mắc và đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc xây dựng đề nghị ban hành văn bản QPPL, trong đó có đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh./.

Anh Tuấn- XD&KTVBQPPL

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: