Cục Con nuôi- Bộ Tư pháp Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện NĐ số 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của NĐ số 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nuôi con nuôi

22/04/2019

Ngày 19/4/2019 tại Hà Nội, Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi cho các đối tượng là đại diện Sở Tư pháp, Sở Lao động thương- Thương binh và Xã hội các tỉnh miền bắc. Hội nghị do bà Nguyễn Thị Hảo- Cục trưởng Cục con nuôi khai mạc và chủ trì. Tham gia hội nghị có đại diện Bộ Lao động thương binh xã hội dự, phát biểu ý kiến liên quan đến giải quyết nuôi con nuôi cho trẻ em sống tại cơ sở nuôi dưỡng trong thời gian qua.

Bà Nguyễn Thị Hảo- Cục trưởng Cục Con nuôi phát biểu khai mạc hội nghị

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, bà Nguyễn Thị Hảo – Cục trưởng Cục Con nuôi nêu mục đích, yêu cầu của Hội nghị triển khai nhằm đảm bảo sự thống nhất trong quản lý, tổ chức thực hiện về pháp luật Nuôi con nuôi ở các cấp, các ngành và giữa các địa phương trong cả nước; hướng tới mục tiêu đảm bảo quyền được sống, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục của trẻ em trong môi trường gia đình. Yêu cầu công tác quản lý và đăng ký nuôi con nuôi được thực hiện nghiêm túc vì mục đích nhân đạo và lợi ích tốt nhất cho trẻ theo đúng với truyền thống văn hóa nhân văn “thương người như thể thương thân”, “áo lành đùm lá rách” của dân tộc ta. Đồng thời yêu cầu Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và xã hội các tỉnh, thành trong cả nước cần thực hiện nghiêm túc công tác tham mưu quán triệt, triển khai và tập huấn thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP tại địa phương mình nhằm hướng tới mục tiêu chấm dứt tình trạng: trẻ em có nhu cầu được nhận làm con nuôi trong cộng đồng nhưng không được giải quyết; tình trạng nuôi con nuôi trên thực tế nhưng không đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tình trạng lạm dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi bất hợp pháp.

Bà Phạm Thị Kim Anh – Cục Phó Cục Con nuôi trình bày công tác

triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP trong ngành Tư pháp

Bà Phạm Thị Kim Anh – Cục phó Cục Con nuôi thực hiện trình bày công tác triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP trong ngành Tư pháp. Trong đó nhấn mạnh các vấn đề trọng điểm: Thời điểm có hiệu lực thi hành Nghị định số 24/2019/NĐ-CP là từ ngày 25/4/2019. Việc ban hành Nghị định 24/2019/NĐ-CP trước hết nhằm sửa đổi, bãi bỏ những quy định của Nghị định 24/2019/NĐ-CP không còn phù hợp với thực tiễn; kịp thời bổ sung những quy định mới đáp ứng yêu cầu quản lý nuôi con nuôi trong tình hình mới. Đồng thời nhằm mục tiêu dài hạn là tăng cường công tác giải quyết nuôi con nuôi trong nước; khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác giải quyết nuôi con nuôi trong thời gian qua hạn chế tình trạng tiêu cực trong quan hệ nuôi con nuôi (biến con đẻ thành con nuôi hoặc ngược lại, vi phạm chính sách dân số; lợi dụng nuôi con nuôi để hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước), hạn chế xảy ra tranh chấp từ quan hệ nuôi con nuôi. Mặt khác Nghị định ban hành nhằm đảm bảo minh bạch hóa vấn đề hỗ trợ nhân đạo của cha mẹ nuôi và tổ chức con nuôi nước ngoài. Tạo sự thống nhất giữa quy định pháp luật về nuôi con nuôi với pháp luật  liên quan về hộ tịch, trẻ em, dân sự và Công ước Lahay số 33 về hợp tác con nuôi quốc tế.

Bà Kim Anh đặc biệt nhấn mạnh các quy định mới của Nghị định 24/2019/NĐ-CP so với Nghị định số 19/2011/NĐ-CP, điển hình: Quy định thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi trong nước; việc thay đổi hộ tịch của con nuôi theo hướng phù hợp với quy định của Luật Hộ tịch năm 2014. Quy định về trách nhiệm của UBND cấp xã trong rà soát, phát hiện, vận động trường hợp nhận nuôi con nuôi trên thực tế nhưng không thực hiện đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền; trách nhiệm của các ngành, các cấp trong thông báo trẻ có nhu cầu được nhận làm con nuôi trong nước. Đặc biệt là quy định về mở rộng phạm vi cơ sở nuôi dưỡng được thành lập hợp pháp trong và ngoài công lập đều có quyền đăng ký nhu cầu giải quyết cho trẻ em sống tại cơ sở nuôi dưỡng được làm con nuôi nước ngoài (thay vì chỉ có cơ sở nuôi dưỡng do UBND tỉnh chỉ định như trước đây)…

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục Con nuôi đã trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn quản lý và đăng ký nuôi con nuôi. Khẳng định việc tổ chức hội nghị triển khai thi hành Nghị định 24/2019/NĐ-CP là hết sức thiết thực, nhằm đảm bảo sự thống nhất, kịp thời trong tổ chức thực hiện giữa các cấp, các ngành ngay khi Nghị định có hiệu lực thi hành; là cơ sở đảm bảo tính pháp lý của việc nuôi con nuôi được đăng ký và góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về nuôi con nuôi của địa phương.

Mai Phương

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: