Cục Hộ tịch quốc tịch chứng thực, Bộ Tư pháp công bố quyết định thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực trên địa bàn tỉnh Vinh Phúc

03/06/2019

Căn cứ Quyết định số 2869/QĐ-BTP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019; sáng ngày 28/5/2019 tại Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên, Đoàn thanh tra Cục Hộ tịch quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp thực hiện công bố Quyết định số 26/QĐ-HTQTCT ngày 08/5/2019 của Cục Hộ tịch quốc tịch chứng thực, Bộ Tư pháp về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Thành phần hội nghị gồm: Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Thanh Hải – Cục Phó Cục Hộ tịch quốc tịch chứng thực (Cục HTQTCT)làm Trưởng Đoàn- chủ trì Hội nghị cùng một số thành viên là lãnh đạo, cán bộ cấp phòng Cục HTQTCT. Đại diện Sở Tư pháp có ông Nguyễn Tuấn Anh- Phó Giám đốc Sở, đồng chủ trì hội nghị và lãnh đạo Phòng Hành chính tư pháp. Đối tượng thanh tra có đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Trưởng Phòng Tư pháp 03 đơn vị: thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên, huyện Bình Xuyên.

Ông Nguyễn Thanh Hải – Cục phó Cục HTQTCT phát biểu quán triệt nội dung thanh tra

Tại Hội nghị, sau khi công bố Quyết định thanh tra số 26/QĐ-HTQTCT ông Nguyễn Thanh Hải – Cục phó Cục HTQTCT nêu mục đích, ý nghĩa của hoạt động thanh tra nhằm kịp thời phát hiện, chỉ ra những hạn chế, sai phạm trong đăng ký, quản lý hộ tịch và thực hiện công tác chứng thực ở các đơn vị để có hướng khắc phục, hoàn thiện trong quá trình thực hiện ở đơn vị được thanh tra và trong toàn tỉnh. Đồng thời quán triệt nội dung thanh tra; công bố lịch trình, cách thức làm việc của Đoàn Thanh tra. Yêu cầu hoạt động thanh tra của các thành viên phải nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan và thẳng thắn trao đổi với đối tượng thanh tra đảm bảo hoạt động thanh tra hiệu quả, thiết thực.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu ý kiến

Trên cơ sở phát biểu quán triệt của ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Đoàn thanh tra, Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Giám đốc Sở Tư pháp cảm ơn sự quan tâm của Bộ Tư pháp, Cục HTQTCT lựa chọn đối tượng thanh tra trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu đơn vị được thanh tra nghiêm túc chấp hành, phối hợp tốt với Đoàn Thanh tra trong quá trình làm việc với tinh thần cầu thị. Xác định trách nhiệm của Sở Tư pháp trong công tác phối hợp, đảm bảo điều kiện liên quan để Đoàn Thanh tra thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Đồng thời đề nghị tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo từ Bộ Tư pháp, Cục HTQTCT nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực trên địa bàn tỉnh trong thời gian tiếp theo.

Ông Lê Anh Tân – Phó Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên phát biểu ý kiến

Sau khi nghe công bố quyết định thanh tra, nội dung quán triệt của Trưởng đoàn thanh tra và Lãnh đạo Sở Tư pháp, ông Lê Anh Tân – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên, đại diện các đơn vị được thanh tra phát biểu ý kiến. Xác định lĩnh vực hộ tịch, chứng thực là lĩnh vực quan trọng trong công tác quản lý nhà nước ở địa phương, cần có sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra đánh giá của cơ quan cấp trên. Thông qua hoạt động thanh tra là dịp để các công chức địa phương nâng cao nhận thức, trình độ, hoàn thiện nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch, chứng thực trên địa bàn. Đồng thời, khẳng định các đơn vị được thanh tra sẽ nghiêm túc thực hiện nội dung thanh tra, phối hợp, đáp ứng các điều kiện để Đoàn Thanh tra thực hiện nhiệm vụ và tiếp thu chỉ đạo, kết quả thanh tra; từ đó phát huy ưu điểm và chấm dứt những hạn chế, sai phạm (nếu có).

Mai Phương- HCTP

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: