Bộ Tư pháp tổ chức sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019

15/07/2019

Chiều ngày 12 tháng 7 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng các Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Phan Chí Hiếu đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm. Đại diện các Bộ, ban, ngành, cơ quan nhà nước ở Trung ương tham dự, Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với điểm cầu chủ trì tại Bộ Tư pháp. Tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Hà Thái Nguyên – Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì; dự hội nghị có Lãnh đạo Cục THADS tỉnh; Trưởng các Tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, Trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp và Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Hà Thái Nguyên – Phó Giám đốc Sở Tư pháp

chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc

Theo báo cáo công tác tư pháp 6 tháng cho thấy, ngành tư pháp đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, nhất là 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành và các nhiệm vụ theo Chương trình hành động của ngành tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ và các nhiệm vụ được giao thêm về tổng kết, đánh giá việc thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng; sơ kết thi hành Hiến pháp năm 2013...

Bộ Tư pháp tiếp tục cùng với các bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp triển khai các nhiệm vụ, qua đó kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp công tác. Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, 6 tháng đầu năm, Bộ Tư pháp được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện 114 nhiệm vụ, đã hoàn thành 66 nhiệm vụ, đang tiếp tục thực hiện 48 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ quá hạn. So với cùng kỳ năm 2018, số lượng văn bản QPPL được ban hành tiếp tục giảm ở hầu hết các cấp, đặc biệt giảm mạnh ở cấp huyện và cấp xã, phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL. Cụ thể, các bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 348 văn bản QPPL (giảm 22,5% so với cùng kỳ 2018); các địa phương ban hành 1.293 văn bản QPPL cấp tỉnh (tăng 1,7%), 391 văn bản QPPL cấp huyện (giảm 57,6%) và 1.758 văn bản QPPL cấp xã (giảm 69%).

Tại hội nghị, đại diện các địa phương cũng đã nêu lên nhiều tồn tại, đề xuất, kiến nghị như chưa kịp thời giải quyết những kiến nghị của địa phương; công tác PBGDPL còn dàn trải, còn nhiều bản án, quyết định hành chính chưa được thi hành, hình tình hoạt động của các tổ chức trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp như công chứng, luật sư, đấu giá tài sản có nhiều diễn biến phức tạp...

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đánh giá toàn thể các cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức của Ngành đã hết sức cố gắng thực hiện nhiệm vụ và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác của Ngành. Trong 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng yêu cầu tập trung thực hiện các Kế hoạch tổng kết các lĩnh vực quản lý của Ngành đã được ban hành. Đề nghị các bộ, ngành cần lưu tâm hơn tới chất lượng và thời hạn của các hồ sơ trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Nâng cao chất lượng tham mưu của đội ngũ pháp chế các bộ, ngành, đặc biệt là trong công tác thẩm định văn bản QPPL; nâng cao chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1); tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện sai phạm và chấn chỉnh tình trạng các Văn phòng Công chứng thành lập ồ ạt; đồng thời phân loại kỹ các hồ sơ và phân định rõ trách nhiệm các cơ quan liên quan trong vấn đề hộ tịch, quốc tịch có yếu tố nước ngoài; xử lý tốt các thông tin trong cấp phiếu LLTP; quan tâm tới công tác kiểm tra tình hình THPL của người dân; ngành THADS thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò, chỉ đạo điều hành của người đứng đầu…

Vũ Xuân Quyết

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: