Hội thảo góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư và đề xuất định hướng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

25/09/2019

Ngày 20/9, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư và đề xuất định hướng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Dự hội thảo có đại diện một số bộ, ngành ở Trung ương, đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, phòng PBGDPL một số tỉnh, thành phố. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo

Sau 15 năm, việc triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL được nâng lên một bước; công tác quản lý nhà nước về PBGDPL được chú trọng và tăng cường hơn; công tác PBGDPL thực sự trở thành nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác PBGDPL được củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả…Tuy nhiên, quá trình 15 năm thực hiện Chỉ thị vẫn có một số tồn tại như: Việc phối hợp trong công tác PBGDPL hiệu quả chưa cao, chất lượng của công tác này chưa đồng đều, nguồn lực bảo đảm cho công tác PBGDPL còn hạn chế. Nhiều bộ, ngành, địa phương vẫn coi nhiệm vụ PBGDPL là của ngành tư pháp; chất lượng và hiệu quả của công tác PBGDPL chưa đồng đều; tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm còn diễn biến phức tạp...

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về những kết quả đạt được, những bất cập, vướng mắc và nhất là các giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác PBGDPL. Các đại biểu đưa ra rất nhiều kiến nghị như đề xuất Ban bí thư ban hành văn bản thay thế Chỉ thị 32-CT/TW; rà soát, bổ sung hoàn thiện chính sách, thể chế liên quan đến công tác PBGDPL; đặc biệt là chính sách chế độ hỗ trợ cho đội ngũ làm công tác PBGDPL.

Đồng tình với các ý kiến của các đại biểu, bà Kim Thị Ánh Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất thêm, thời gian tới cần làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PBGDPL thì mới nâng cao hiệu quả được, thậm chí có thể tính đến chế tài với người đứng đầu nếu không làm tốt công tác PBGDPL; quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở để thực hiện công tác PBGDPL; gắn công tác PBGDPL với triển khai các phong trào thi đua…

Ghi nhận, tổng hợp, đánh giá cao các phát biểu góp ý của đại biểu, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu điểm lại những kết quả nổi bật trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW. Đó là nhận thức của cấp ủy, chính quyền ngày càng được nâng lên, nhiều bộ, ngành, địa phương đã dành nguồn lực thỏa đáng cho công tác PBGDPL; thể chế về công tác PBGDPL được kiện toàn căn bản; công tác PBGDPL ngày càng đổi mới về nội dung, phong phú về hình thức, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật. Thứ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra các tồn tại hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 32, trong đó có hạn chế về công tác phối hợp; chất lượng, hiệu quả của công tácPBGDPL chưa đồng đều; tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm còn diễn biến phức tạp; nhận thức về công tác PBGDPL chưa đầy đủ, vẫn có nơi cho rằng đây là hoạt động của riêng ngành Tư pháp…

Trong thời gian tới Thứ trưởng đề nghị cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục xác định công tác PBGDPL là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt, huy động xã hội tham gia công tác PBGDPL; tập trung vào giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, người dân; thu hút nguồn lực, tìm mọi giải pháp tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, đồng thời đề nghị đơn vị có liên quan tiếp tục  tham mưu các phương án cho Ban Chỉ đạo tổng kết để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị hoặc Nghị quyết  thay thế Chỉ thị 32 cho phù hợp.                                                                                                                          

 Phan Bích

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: