Bộ Tư pháp ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

13/03/2020

Ngày 09/3/2020, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 470/QĐ-BTP về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp gồm 15 thành viên, do đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng ban.

          Nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo bao gồm:

          1. Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh tại Bộ Tư pháp theo chỉ đạo chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia.

          2. Chỉ đạo xây dựng kịch bản ứng phó với từng cấp độ lây lan của dịch Covid-19 tại Bộ Tư pháp và trực tiếp chỉ đạo xử lý các công việc phát sinh do dịch Covid-19 gây ra.

          3. Chỉ đạo công tác truyền thông của Bộ về tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh gây ra; thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch tại Bộ Tư pháp và các ảnh hưởng của dịch bệnh đến hoạt động của Bộ Tư pháp để nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động của Bộ Tư pháp.

          4. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ.

          5. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

          Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo là Văn phòng Bộ, có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ và kết luận của Ban Chỉ đạo; xây dựng kịch bản ứng phó với từng cấp độ lây lan của dịch Covid-19 tại Bộ Tư pháp; cập nhật kịp thời các chỉ đạo của cấp trên và thông tin của các cơ quan liên quan; tổng hợp tình hình diễn biến dịch bệnh và các ảnh hưởng đến hoạt động của Bộ để thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo. 

                                                                                                   Phan Bích

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: