Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác Tư pháp 06 tháng đầu năm 2020

20/07/2020

Ngày 17/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, cùng các Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc và Phan Chí Hiếu chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2020. Dự Hội nghị điểm cầu Trung ương có các Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Tịnh, Mai Lương Khôi và đại diện các Bộ, ban, ngành, cơ quan nhà nước ở Trung ương. Điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp đồng chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí Lãnh đạo Sở Tư pháp; Trưởng các tổ chức tham mưu, tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ và Trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố và công chức làm công tác Tư pháp – Hộ tịch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Bộ trưởng Lê Thành Long, cùng các Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc

và Phan Chí Hiếu đồng chủ trì Hội nghị

Qua đánh giá tại Hội nghị, công tác tư pháp 06 tháng đầu năm đạt được nhiều kết quả trong điều kiện đất nước chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch.
Trước tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến động lớn do đại dịch Covid-19, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kịp thời nhiều Kết luận, Nghị quyết, Chỉ thị nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, ổn định xã hội, giảm thiểu thiệt hại đối với nền kinh tế. Toàn ngành Tư pháp đã kịp thời chỉ đạo rà soát, điều chỉnh các chương trình, kế hoạch công tác để phù hợp với điều kiện mới, trong đó hạn chế việc tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra; tăng cường các cuộc họp, chỉ đạo trực tuyến, bám sát tình hình dịch bệnh, chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 để chỉ đạo, hướng dẫn công tác; tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế, tăng cường hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, giải quyết khó khăn, vướng mắc của địa phương. Bộ Tư pháp cũng đã chỉ đạo khẩn trương rà soát, phối hợp với Bộ Tài chính điều chỉnh và đề xuất điều chỉnh giảm một số loại phí trong các lĩnh vực công tác tư pháp.

Đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

và đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp đồng chủ trì Hội nghị điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc

Chất lượng công tác thẩm định văn bản QPPL, chất lượng hồ sơ các đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo VBQPPL nhìn chung được cải thiện tốt hơn, các dự án luật đều được Quốc hội thông qua với tỷ lệ cao; công tác rà soát văn bản QPPL được các Bộ, ngành triển khai quyết liệt; việc tham gia ý kiến pháp lý cùng với Chính phủ, chính quyền các cấp ứng phó với đại dịch được thực hiện kịp thời, có chất lượng. Đã giải quyết được số lượng lớn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch, công chứng, chứng thực, trợ giúp pháp lý, đăng ký giao dịch bảo đảm, cấp phiếu LLTP, gắn với việc hiện đại hoá, đơn giản hoá thủ tục hành chính; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và đào tạo học sinh, sinh viên, học viên tại các cơ sở đào tạo của Bộ tiếp tục thu được nhiều kết quả ấn tượng; hoàn thành việc gia nhập Công ước LaHay 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, hội nghị trực tuyến, các phần mềm chuyên ngành, trong Ngành được đẩy mạnh; chỉ số xếp hạng về cải cách hành chính của Bộ tiếp tục được duy trì ở mức cao. Một số lĩnh vực công việc khác cũng được triển khai hiệu quả, bám sát chương trình, kế hoạch đã đề ra. Những kết quả nêu trên tiếp tục thể hiện sự đóng góp ngày càng quan trọng của công tác tư pháp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của từng địa phương.

Các tham luận tại điểm cầu trong cả nước cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp 06 tháng cuối năm 2020 và các báo cáo chuyên đề khác của Bộ Tư pháp; đồng thời, cũng nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai các nhiệm vụ ở các lĩnh vực đấu giá tài sản, công chức, lý lịch tư pháp, thi hành án dân sự… đề xuất các giải pháp và đề nghị Bộ Tư pháp có chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các tổ chức pháp chế, cơ quan tư pháp trong cả nước. Điểm lại một số kết quả nổi bật của công tác tư pháp trong 06 tháng đầu năm, Bộ trưởng nhận định, toàn ngành đã tham gia sâu vào quá trình tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết quan trọng của Đảng, hoàn thành khối lượng lớn Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 06 tháng đầu năm… Bộ trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó.
Để tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức pháp chế và cơ quan tư pháp, cơ quan THADS các cấp tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục ưu tiên, tập trung nguồn lực cho việc xây dựng, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án; Tham mưu cho Lãnh đạo các Bộ, UBND các tỉnh/TP chuẩn bị kỹ Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao chất lượng thi hành pháp luật; Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ của Tổ công tác rà soát văn bản QPPL; Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tư pháp trên địa bàn, nhất là đối với lĩnh vực bổ trợ tư pháp như luật sư, đấu giá tài sản, công chứng; tập trung nguồn lực, kịp thời có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các chỉ tiêu THADS được giao năm 2020, tập trung thi hành có hiệu quả án kinh tế, tham nhũng, thu hồi tiền, tài sản Nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát…

Theo kế hoạch, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tổ chức Hội nghị để đánh giá kết quả bước đầu công tác tư pháp của tỉnh và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 vào ngày 23/7/2020.

Vũ Xuân Quyết

Các tin đã đưa ngày: