Cục con nuôi tổ chức tập huấn nghiệp vụ giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

13/10/2020

Ngày 09/10/2020 tại thành phố Hà Nội, Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi. Đối tượng tham gia tập huấn khoảng 100 người, đại diện Bộ Lao động thương binh và Xã hội; Sở Tư pháp một số tỉnh, thành phố trong cả nước như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Yên Bái; đại diên các tổ chức con nuôi nước ngoài đăng ký hoạt động tại Việt Nam và một số cơ sở nuôi dưỡng 03 miền Bắc, Trung, Nam.

Chủ trì hội nghị và phát biểu khai mạc bà Nguyễn Thị Hảo- Cục trưởng Cục Con nuôi đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP đã kịp thời tháo gỡ, khắc phục những hạn chế, khó khăn trong công tác đăng ký, quản lý nuôi con nuôi nói chung, công tác giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài nói riêng theo Nghị định số 19/2011/NĐ-CP. Mục đích của Hội nghị nhằm tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn sau 1 năm thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP. Yêu cầu công tác tập huấn phải tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc, tồn tại làm ảnh hưởng tới quá trình giải quyết nhu cầu trẻ được nhận làm con nuôi nước ngoài, khắc phục tình trạng số trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi chưa tương xứng với số trẻ em đang sống ở cơ sở nuôi dưỡng, điều này làm hạn chế, mất đi cơ hội được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình.

Bà Nguyễn Thị Hảo- Cục trưởng Cục Con nuôi chủ trì hội nghị

Đồng thời Cục trưởng Cục Con nuôi nhấn mạnh những vấn đề tập trung hướng dẫn tập huấn, thảo luận tại hội nghị như: Trách nhiệm, yêu cầu xác minh nguồn gốc trẻ; trách nhiệm thông báo trẻ có nhu cầu được nhận làm con nuôi (trong và ngoài nước) của Chính quyền cơ sở và Cơ sở nuôi dưỡng ở địa phương; kỹ năng lập bộ hồ sơ trẻ có nhu cầu làm con nuôi; vấn đề xác minh, lấy ý kiến, xác nhận trẻ đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài của cơ sở nuôi dưỡng, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố…

Hội nghị tập huấn diễn ra với 04 chuyên đề chính: Chuyên đề 1 “Đánh giá tình hình giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam” do bà Phạm Kim Anh – Phó Cục trưởng Cục Con nuôi trình bày. Qua đó đánh giá tổng quan tình hình triển khai, kết quả thực hiện đăng ký, quản lý nuôi con nuôi sau hơn 1 năm thi hành Nghị định 24/2019/NĐ-CP với 62/63 tỉnh,thành trong cả nước ban hành kế hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định 24/2019/NĐ-CP (Riêng tỉnh Bình Phước không ban hành); giải quyết 268 trẻ em sống tại các cơ sở nuôi dưỡng cho làm con nuôi nước ngoài , trong đó 116 trường hợp được giải quyết thông qua thủ tục giới thiệu trẻ em (tăng 58,2% so với năm 2018),  152 trường hợp được giải quyết thông qua thủ tục đích danh (giảm 46,6% so với năm 2018). Với kết quả này, đáp ứng một phần mục đích, yêu cầu của Nghị định 24/2019/NĐ-CP là xiết chặt và hạn chế số lượng trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng được giải quyết cho làm con nuôi nước ngoài theo thủ tục đích danh.

Các chuyên đề khác tập trung hướng dẫn: Lập danh sách và hồ sơ trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng được giải quyết cho làm con nuôi nước ngoài, nhằm đảm bảo việc lập danh sách, hồ sơ trẻ giới thiệu làm con nuôi nước ngoài đúng đối tượng và căn cứ pháp lý. Đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 12/2011/TT-BTP và Thông tư số 24/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp về biễu mẫu con nuôi có yếu tố nước ngoài, đảm bảo việc sửa đổi thông tư đáp ứng yêu cầu quản lý, thực tiễn quản lý ở địa phương trong thời gian tiếp theo. Hướng dẫn đánh giá nhu cầu của trẻ em cầu được nhận làm con nuôi nước ngoài, nhằm nâng cao trách nhiệm của chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong việc phát hiện, đánh giá xem trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt sống ở cơ sở nuôi dưỡng có thuộc đối tượng thực sự cần tìm gia đình thay thế hay không; từ đó đảm bảo xác lập quan hệ nuôi con nuôi lâu dài, bền vững, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người nhận con nuôi và trên hết vì quyền, lợi ích tốt nhất cho trẻ được sống, nuôi dưỡng, chăm sóc trong môi trường gia đình.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị, đan xem giữa các chuyên đề đã có nhiều ý kiến tham gia trao đổi, thảo luận của các đại biểu và giải đáp thắc mắc, trao đổi nghiệp vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn từ các báo cáo viên, chuyên gia, lãnh đạo Cục Con nuôi , từ đó góp phần làm nên thành công của hội nghị tập huấn, là cơ sở để các địa phương, tổ chức con nuôi nước ngoài và cơ sở nuôi dưỡng hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý, hoạt động trong thời gian tiếp theo, trên tinh thần bảo đảm, quyền lợi ích tốt nhất cho trẻ, phù hợp pháp luật nuôi con nuôi trong nước, quốc tế và pháp luật liên quan.

Mai Phương

Các tin đã đưa ngày: