Cục hộ tịch- Quốc tịch- Chứng thực Bộ Tư pháp tập huấn nghiệp vụ Quốc tịch và các vấn đề liên quan

29/10/2020

Ngày 22/10/2020 Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ quốc tịch và các vấn đề liên quan. Hội nghị do ông Nguyễn Công Khanh – Cục trưởng Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp và ông Vũ Anh Sơn – Đại diện Cao ủy Liên Hợp quốc về người tị nạn tại Việt Nam đồng chủ trì. Tham dự hội nghị có ông Vũ Hoàng Đạt – đại diện Trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội – Bộ Công an và đại diện 21 Sở Tư pháp, cơ quan Công an các tỉnh phía Bắc như: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Bình, Lai Châu, Điện Biên… Nội dung tập huấn chuyên sâu là Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam (thay thế Nghị định số 78/2009/NĐ-CP và Nghị định số 97/2014/NĐ-CP của Chính phủ) và hành Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ Tư pháp (thay thế Thông tư số 08/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp).

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị ông Nguyễn Công Khanh – Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tich, chứng thực khẳng định “quốc tịch” là vấn đề thiêng liêng đối với mọi người và là quyền quan trọng nhất của mỗi con người. Quốc tịch luôn là vấn đề quan trọng và có tính nhạy cảm của mỗi quốc gia trong quan hệ quốc hệ quốc tế, đặc biệt là giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay. Quốc tịch luôn có mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó mật thiết với các quan hệ pháp lý khác, đặc biệt là vấn đề quản lý dân cư, công tác xuất, nhập cảnh, bảo hộ công dân của mỗi quốc gia trong phạm vi trong và ngoài lãnh thổ quốc gia.

Ông Nguyễn Công Khanh- Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

 phát biểu khai mạc và trình bày chuyên đề phụ trách tại Hội nghị tập huấn

Hội nghị được các báo cáo viên là Lãnh đạo Cục Hộ tịch quốc tịch chứng thực, Bộ Tư pháp và đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội – Bộ Công tập huấn 04 chuyên đề chính gồm: Luật Quốc tịch- nguyên tắc, căn cứ xác định quốc tịch Việt Nam, quốc tịch của trẻ em và giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam- nhằm ngăn ngừa, hạn chế tình trạng không quốc tịch; các việc hộ tịch trong mối liên hệ với các vấn đề về quốc tịch; những điểm mới của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP và Thông tư số 02/2020/TT-BTP nhằm đảm bảo quyền có quốc tịch và chuyên đề về công tác đăng ký cư trú, cấp giấy tờ cho người được nhập, được trở lại quốc tịch Việt Nam; việc xóa đăng ký cư trú, thu hồi chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người được thôi, bị tước, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

              Bà Trần Thị Lệ Hoa – Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch,

 quốc tịch,chứng thực trình bày chuyên đề phụ trách tại hội nghị

Nội dung tập huấn xoay quanh các vấn đề cơ bản của pháp luật Việt Nam về quốc tịch, vấn đề nguyên tắc 01 quốc tịch được quy định xuyên suốt trong các văn bản pháp lý về quốc tịch của Việt Nam từ trước đến nay, việc một người đồng thời có quốc tịch Việt Nam và quốc tịch khác chỉ là những trường hợp đặc biệt, mang tính ngoại lệ và phải được Chủ tịch nước đồng ý, trên cơ sở phù hợp pháp luật Việt Nam, có lợi cho nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Các giấy tờ có giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam, căn cứ xác định người có quốc tịch Việt Nam. Vấn đề xác định quốc tịch Việt Nam trong khi đăng ký khai sinh cho trẻ em nhằm đảm bảo quyền có quốc tịch của trẻ mà không xung đột pháp luật giữa các quốc gia. Mối quan hệ giữa pháp luật quốc tịch với các vấn đề liên quan, đặc biệt là pháp luật về hộ tịch và cư trú.

Tại Hội nghị, có nhiều tình huống, câu hỏi được các đại biểu nêu ra nhằm đảm bảo sự phù hợp giữa pháp luật quốc tịch với pháp luật liên quan về dân sự, hộ tịch, cư trú, xuất nhập cảnh. Đặc biệt có 05 tình huống do cơ quan Công an các tỉnh, thành nêu ra, được đại diện Bộ Tư pháp và Bộ Công an giải đáp, tháo gỡ liên quan đến vấn đề phối hợp quản lý giữa cơ quan Công an với cơ quan Tư pháp địa phương trong xác minh, đăng ký, quản lý đối tượng là con lai giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, người không quốc tịch, người đưa từ nước ngoài về cư trú tại địa phương, chưa xác định được quốc tịch nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương và bảo đảm quyền con người, quyền công dân của cá nhân, người dân sống, cư trú trên lãnh thổ Việt Nam trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam.

Mai Phương

Các tin đã đưa ngày: