Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

21/12/2020

Sáng 18/12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Dự hội nghị có đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc có lãnh đạo Sở Tư pháp và một số sở, ngành.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Bộ Tư pháp giới thiệu về nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp được Quốc hội thông qua ngày 10/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2021. Luật bổ sung 1 điều, 4 khoản và 4 điểm; sửa đổi, bổ sung 8 điều, 22 khoản và 9 điểm với nhiều nội dung mới cơ bản. Trong đó, bổ sung quy định cấp thẻ giám định viên tư pháp; quy định Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được giám định âm thanh, hình ảnh; điều kiện mở Văn phòng giám định tư pháp; quy định thời hạn giám định tư pháp tối đa không quá 4 tháng, giám định viên được bố trí chỗ ngồi phù hợp tại tòa, bổ sung trường hợp bị miễn nhiệm giám định viên tư pháp...

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm, các giải pháp nhằm sớm triển khai đưa các quy định của Luật vào cuộc sống, công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của Luật; Đồng thời đề nghị cần có cơ chế thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng cấp trung ương, tỉnh với các cơ quan quản lý cùng cấp về kết quả thống kê, đánh giá tình hình trưng cầu, thực hiện giám định phục vụ giải quyết án hình sự, dân sự, hành chính làm cơ sở cho việc thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức, đội ngũ người giám định tư pháp; cơ chế tài chính (tính, thu chi phí giám định) như thế nào cho phù hợp đối với từng loại hình chủ thể thực hiện giám định là các cơ quan, tổ chức thuộc khu vực nhà nước.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các nội dung mới của Luật gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực. Tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch triển khai thi hành Luật, quan tâm bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị kinh phí; Tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật về giám định tư pháp, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các bộ, ngành, tổ chức, cán bộ công chức, viên chức từ Trung ương đến các địa phương về hoạt động giám định. Đồng thời, nâng cao hiểu biết của nhân dân đối với hoạt động này./.

Minh Lượng

Các tin đã đưa ngày: