Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021

24/12/2020

Ngày 23 tháng 12, năm 2020, Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tới dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tư pháp năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2025. Dự Hội nghị ở điểm cầu Trung ương có đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban nội chính trung ương, các đồng chí là Lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương. Chủ trì điểm cầu địa phương có các đồng chí Lãnh đạo UBND và Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chủ trì điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Vũ Chí Giang, TUV. Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Vũ Chí Giang, TUV.Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Theo báo cáo tổng kết và các nội dung tham luận tại Hội nghị, trong giai đoạn 2016-2020, bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng khốc liệt, an ninh và hợp tác khu vực, thế giới gặp nhiều thách thức; ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19... đã tác động lớn đến tình hình KT-XH của nước ta và làm phát sinh nhiều vấn đề pháp lý, đặt ra nhiều nhiệm vụ cho Bộ, ngành Tư pháp. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực; các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, văn hóa, xã hội, môi trường, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt nhiều kết quả tích cực, đời sống người dân không ngừng được cải thiện.

Đối với công tác tư pháp, toàn Ngành đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của đất nước. Thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động nhiệm kỳ của Chính phủ và các nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình hành động nhiệm kỳ, hàng năm của Ngành và tổ chức triển khai toàn diện trên các lĩnh vực công tác, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Năm 2020, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, Bộ đã sớm ban hành Chương trình hành động của Ngành và tổ chức triển khai bài bản, tập trung tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác tư pháp, nhất là ở địa phương. Qua đó, vị trí, vai trò của công tác tư pháp trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước tiếp tục được khẳng định; vị thế của Ngành từ Trung ương đến địa phương ngày càng được củng cố, tăng cường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư pháp vẫn còn những tồn tại, hạn chế, bất cập. Năng lực xây dựng và thực thi pháp luật chưa cao; việc nghiên cứu, đề xuất chính sách đối với một số dự án chưa có khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng; tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh chưa được khắc phục triệt để. Còn tình trạng vi phạm trong công tác thi hành án dân sự; số việc thi hành án năm trước chuyển sang năm sau vẫn còn nhiều. Hoạt động của một số tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp (luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, thừa phát lại) còn có sai phạm, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, gây ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp trong xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật là nền tảng quan trọng phát triển đất nước. Thủ tướng chỉ ra, đất nước có phát triển hay không phụ thuộc rất lớn vào tư duy trong xây dựng và xử lý các vấn đề pháp luật. Nhắc đến bối cảnh chung của đất nước những năm qua và trong năm 2020, Thủ tướng nhấn mạnh, đất nước Việt Nam gặp vô cùng khó khăn, thiên tai, bão lụt, vừa qua bão trùng bão, lũ trùng lũ, nhất là dịch bệnh Covid toàn cầu. Nhưng đất nước chúng ta vẫn phát triển trên tinh thần “Mục tiêu kép” là vừa phòng chống dịch vừa sản xuất kinh doanh, trong đó, ngành Tư pháp đã tham mưu cho Chính phủ tháo gỡ khó khăn, ách tắc về cơ chế chính sách cần thiết để phát triển đất nước. 

Thủ tướng nhấn mạnh, trong 05 năm qua hệ thống pháp luật của nước ta tiếp tục được hoàn thiện, phát triển cơ bản, cân đối về mọi lĩnh vực; chất lượng của hệ thống pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ; thể chế hóa nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước với nhiều giải pháp về thể chế pháp luật. Nhận thức của các cơ quan nhà nước, cán bộ, nhân dân về pháp luật và công tác xây dựng pháp luật được nâng cao… Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực phấn đấu, Bộ và ngành Tư pháp đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tạo sự tin tưởng đối với Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật  và là chỗ dựa vững chắc cho các Bộ, ngành, địa phương trong xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong chỉ đạo, điều hành. Bộ Tư pháp đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan “gác cửa” trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật của Chính phủ trong những năm qua.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu, trong thời gian tới cần tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Chỉ thị 43 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao chất lượng thi hành pháp luật, bảo đảm hệ thống pháp luật Việt Nam thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, có hiệu lực, hiệu quả cao, có sức cạnh tranh quốc tế, lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân là trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia. Bộ Tư pháp và các Sở Tư pháp cần rà soát các văn bản QPPL, tập trung khắc phục cho được những mâu thuẫn, chồng chéo, không đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Đổi mới và cải cách mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính tư pháp. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành hiệu quả các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Tiếp tục tập trung nguồn lực, trí tuệ giúp Chính phủ, UBND các cấp xử lý tốt các vấn đề pháp lý trong quá trình phát triển KT-XH, hội nhập quốc tế, trong đó có việc giải quyết các tranh chấp đầu tư quốc tế. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ Tư pháp, các tổ chức pháp chế và các cơ quan tư pháp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô đào tạo để bổ sung nguồn nhân lực có năng lực, trình độ cao, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Thực hiện đề án số hóa hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, nhất là trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng với ngành Tư pháp. Trong đó, Thủ tướng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, những đóng góp tích cực của công tác Tư pháp trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời chia sẻ những khó khăn, thách thức thực tế đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Tư pháp. Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp sẽ tiếp thu đầy đủ và quán triệt sâu sắc trong toàn ngành Tư pháp các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng. Ngành Tư pháp sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Bộ trưởng bày tỏ hy vọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Bộ, ngành Tư pháp rất mong nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đặc biệt là cá nhân Thủ tướng Chính phủ và sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các Ban, bộ, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương.

Theo kế hoạch của Bộ Tư pháp, các Sở Tư pháp sẽ tham mưu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2025 tại các địa phương từ sau Hội nghị triển khai công tác của Bộ Tư pháp cho đến trước ngày 15/01/2021./.

                                                                              Vũ Xuân Quyết

Các tin đã đưa ngày: