Cục Con Nuôi tổ chức tập huấn tăng cường năng lực giải quyết cho trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi nước ngoài

05/04/2021

Nhằm kịp thời đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác nuôi con nuôi, đặc biệt là giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết nhu cầu được nhận làm con nuôi của trẻ em đang sống tại các cơ sở nuôi dưỡng. Ngày 30/3/2021 tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn tăng cường năng lực giải quyết cho trẻ em ở Cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi nước ngoài do bà Phạm Thị Kim Anh – Cục phó Cục Con nuôi chủ trì. Tham gia hội nghị có đại diện các Sở Tư pháp, cơ sở nuôi dưỡng các tỉnh thành, phố miền bắc và miền trung như Hà Nội, Hải phòng, Bắc Ninh, Thái Bình, Vĩnh phúc, Hà Tĩnh, Nghệ An, Cao Bằng, Yên Bái...

Bà Phạm Thị Kim Anh – Cục phó Cục Con nuôi phát biểu khai mạc

Trong bài phát biểu khai mạc, bà Phạm Thị Kim Anh – Cục phó Cục Con nuôi đánh giá cao công tác tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP, trong đó có việc sửa đổi hoặc ban hành Quy chế liên ngành trong công tác quản lý nhà nước về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại các địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác nuôi con nuôi nói chung và giải quyết cho các trường hợp trẻ sống tại cơ sở nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi nước ngoài nói riêng. Kết quả tính từ ngày 25/4/2019 đến tháng 3 năm 2021, trên toàn quốc đã đăng tin tìm gia đình thay thế trong nước cho 407 trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng. Việc giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài theo thủ tục giới thiệu tăng, trong số 156/246 trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng được cho làm con nuôi nước ngoài có 116 trường hợp được giải quyết thông qua thủ tục giới thiệu (chiếm 74%) và 40 trường hợp giải quyết thông qua thủ tục đích danh. Tuy nhiên qua rà soát, còn một số lượng lớn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở cơ sở nuôi dưỡng chưa được quan tâm tìm gia đình thay thế trong nước, trẻ em được nhận làm con nuôi so với trẻ em có nhu cầu tìm gia đình thay thế (gia đình nhận con nuôi) còn rất hạn chế nên đã hạn chế quyền được sống trong môi trường của trẻ. Từ thực tế đó, Cục Con nuôi đã tổ chức hội nghị tập huấn, mong muốn cùng các địa phương đưa ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, hạn chế trong tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe Lãnh đạo Cục Con nuôi và các báo cáo viên trình bày 04 chuyên đề: Đánh giá tình hình triển khai Nghị định số 24/2019/NĐ-CP trong cong tác giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; đánh giá kết quả rà soát cơ sở nuôi dưỡng tham gia giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo quy chế phối hợp số 721/QC-BTP-BLĐTBXH và những yêu cầu thực hiện theo Nghị định số 24/2019/NĐ-CP; thực trạng công tác lập hồ sơ trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng được cho làm con nuôi nước ngoài và những yêu cầu thực hiện theo Nghị định số 24/2019/NĐ-CP; đánh giá nhu cầu cần được nhận làm con nuôi của trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng được giải quyết làm con nuôi nước ngoài. Hội nghị được nghe một số ý kiến tham luận của các đại biểu, vấn đề thực tiễn ở địa phương để trao đổi thảo luận và giải đáp của Cục Con nuôi như trách nhiệm rà soát, lập hồ sơ của trẻ cần tìm gia đình thay thế tại các cơ sở nuôi dưỡng; việc rà soát, đánh giá năng lực và trách nhiệm phối hợp tìm gia đình thay thế của các cơ sở nuôi dưỡng đặc biệt là cơ sở nuôi dưỡng ngoài công lập, cơ sở nuôi dưỡng tôn giáo nhằm hướng tới mục tiêu tạo cơ hội cho trẻ được nhận làm con nuôi trong nước và nước ngoài, để trẻ được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình, đặc biệt là các trẻ có hoàn cảnh đặc biệt (trẻ khuyết tật, mắc các bệnh bẩm sinh...).

Qua 4 chuyên đề được trình bày và ý kiến thảo luận của các đại biểu bà Phạm thị Kim Anh tổng hợp những khó khăn, bất cập trong tổ chức thực hiện và đưa ra một số nhóm nhiệm vụ Cục Con nuôi và các địa phương thống nhất thực hiện trong thời gian tiếp theo như: Cần đưa ra các giải pháp linh hoạt khi giải quyết thủ tục hành chính trong hoàn cảnh đại dịch Covit chưa thể chấm dứt; thực hiện khảo sát, đánh giá công tác kiểm tra, theo dõi việc nuôi con nuôi trong nước; tổng kết 10 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi năm 2010 và Công ước La Hay số 33; thực hiện Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030; rà soát, đánh giá các cơ sở nuôi dưỡng, trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng có nhu cầu được nhận làm con nuôi...

Mai Phương

Các tin đã đưa ngày: